Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Документа Документа Документа Општине Нова Варош

ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Информатор о раду општине Нова Варош

Статут општине Нова Варош

Пословник о раду Скупштине општине Нова Варош

Правилник о систематизацији радних места у Општинској управи - донет 26.03.2019. године

Кадровски план општине Нова Варош

Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010. -2020. годинe

Извештај о реализацији Стратегије локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010-2020. године

План капиталних инвестиција општине Нова Варош за период 2016-2020. године

Уговор о оснивању "Регионалне санитарне депоније БАЊИЦА доо", Нова Варош

Пословник о раду савета за здравље

Пословник о раду Жалбене комисије

Пословник о измени и допуни пословника о раду жалбене комисије општине Нова Варош

План јавних набавки за 2017. годину.

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у општинској управи општине Нова Варош

Кодекс понашања запослених у Општинској управи Нова Варош

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

Цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Варош

ОДЛУКЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Одлука о месним заједницама на територији Општине Нова Варош 2019.

Одлука о одређивању назива улица и засеока 2019.

Одлука о организацији Општинске управе Нова Варош 2017.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2014-2019

Одлука о усвајању локалног акционог плана за младе 2014-2019

Локални акциони план за младе 2014-2019

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2018. годину

Акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2019. годину

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Нова Варош

Правилник за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката Верских заједница које делују на територији општине Нова Варош

Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за суфинансирање пројеката за подршку развоја омладинског и женског предузетништва

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у општинској управи Нова Варош

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?