Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Измена Јавног Позива

Измена Јавног Позива

Ел. пошта Штампа

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10), и члана 3. и 4. Споразума о уређивању међусобних права и обавеза између Националне службе за запошљавање и општине Нова Варош бр.3507-101-2/2014 од 04.04.2014.године

                                                                      ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

                                                                                у сарадњи са 
                                                 НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
                                                                              О б ј а в љ у ј у 
                                                                                    ИЗМЕНУ
                                                                             ЈАВНОГ ПОЗИВА
                              ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ  НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ 
                               СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2014.ГОДИНИ
                                                             ОБЈАВЉЕНОГ 04.04.2014.ГОДИНЕ

 Измене су: 

 -у наслову Јавног позива после речи "послодавцима" додају се речи:"који запошљавају лица"; 

 -у делу "I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА" после става 3. додаје се нови став који гласи: "Износ из претходног става ће се исплаћивати у две једнаке рате (по 150.000,00 динара), и то први део у износу од 150.000,00 динара одмах по потписивању уговора , сходно динамици преноса финансијских средстава НСЗ-у од стране Општине Нова Варош, а други део у износу од 150.000,00 динара исплатиће се у 2015.години"; 

 -у делу "V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА" брише се у ставу 1. подтачка 3. која гласи: "обавља делатност на територији општине Нова Варош на којој је остварио право на субвенцију";  

 Остали делови конкурса који нису обухваћени овом изменом, остају непромењени. 

 Измена Конкурса важи од дана објављивања на огласним таблама Националне службе за запошљавање и општине Нова Варош. 

 Документ можете преузети ОВДЕ

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза