Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Обавештење

Обавештење

Ел. пошта Штампа

Обавештавају се пољопривредни произвођачи да ће Општина Нова Варош субвенционисати пројекте из области сточарства и то:

- За куповину женске приплодне телади познатог порекла (до 50% вредности инвестиције, за највише 5 грла);

- За куповину мушке телади за даљи тов (до 50% вредности инвестиције);

- За набавку приплодних оваца и овнова (до 50% вредности инвестиције);

- За набавку супрасних назимица (до 30% вредности инвестиције);

- За набавку расних стеоних јуница (до 50% вредности инвестиције);

- За набавку лактофриза (до 30% вредности инвестиције);

- За набавку система за мужу (до 50% вредности инвестиције).

Општина Нова Варош ће са уделом од 30-50% субвенционисати износ до 400.000,00 динара без обзира на вредност инвестиције. Укупна средства опредељена у Буџету општине Нова Варош за ове намене у 2014. години су 3.000.000,00 динара.

Право на коришћење средстава по овој мери имају регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Нова Варош, ако су набавили грла уведена у матичну евиденцију односно нову опрему за сточарство током 2014. године. 

Општи услови који су неопходни подносиоцу захтева за остваривање права на ову субвенцију су следећи:

(1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са посебним прописом којим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар пољопривредних газдинстава, комерцијална пољопривредна газдинства), као носилац регистрованог пољопривредног газдинства и да се налази у активном статусу.

      Доказ: Потврда о активном статусу газдинства (Управа за трезор)                           

(2) да је измирио пореске обавезе за годину која претходи години подношења захтева

     Доказ: Уверење о измирењу пореских обавеза 

(3) да достави број текућег рачуна 

     Доказ: оверена фотокопија картице текућег пачуна

(4) да има пребивалиште на територији општине Нова Варош 

     Доказ: копија личне карте

(5) да достави Извод из евиденције о броју животиња на газдинству, од стране овлашћене ветеринарске станице, као доказ да је домаћинство имало највише 5 грла крупне стоке односно до  10 грла оваца или коза пре куповине нових грла

   Напомена: Извод из евиденције о броју животиња на газдинству је неопходно доставити уколико се ради о набавци грла,  док за набавку опреме нема ограничења у погледу броја грла на газдинству.

(6) да достави фискални рачун (оригинал и копију) и рачун са отпремницом за купљено уматичено грло односно опрему за сточарство

     Напомена: Општинска управа ће подносиоцу рачуна вратити оригинал фискалног рачуна након завршетка конкурса

Подносиоци захтева који остваре право на субвенцију имаће следеће уговорне обавезе:

         - да не смеју отуђити опрему за сточарство у нареднe 3 годинe од дана потписивања уговора;

         -  да не смеју отуђити набављена грла у наредне 3 године од дана потписивања уговора;

         - да не смеју у наредне 3 године смањити сточни фонд;

         - да сами сносе све трошкове који настану услед евентуалних ризика у погледу одржавања опреме.

НАПОМЕНЕ:

 Јавни позив за подношење документације отворен је од 14.07.2014. године, a субвенција ће се спроводити до утрошка средстава опредељених за ову намену.

 Захтеви за субвенције у сточарству се преузимају и попуњавају приликом предаје документације.

 Захтеви се лично предају у Услужном центру Општинске управе Нова Варош Приликом предаје, сваком захтеву ће се доделити редни број, са датумом и временом пријема.

 Комисија ће прегледати пристигле захтеве и давати сагласност о испуњености услова.

 Након потврде од стране Комисије о испуњености услова из Јавног позива и одобрења захтева, потписује се уговор између Општинске управе Нова Варош и подносиоца захтева.

 Пренос средстава за субвенције вршиће се током 2014. године након потписивању уговора о субвенционисању.

 Субвенционишу се рачуни наведени у мерама, искључиво из 2014. године.

 Средства за субвенције се исплаћују по реду подношења захтева.

 Подносилац захтева може конкурисати само за једну меру из области сточарства, током 2014. године.

За све ближе информације обратите се  Услужном центру ОУ Нова Варош, шалтер за пољопривреду сваког радног дана од 08-15 часова или на телефон 62-953.

ОУ Нова Варош

Одељење за привреду и локални економски развој

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза