Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Обавештење

Обавештење

Ел. пошта Штампа

Обавештавају се пољопривредни произвођачи да ће општина Нова Варош субвенционисати пројекте из области воћарства и то:

- За набавку противградних мрежа за засаде воћа (до 50% вредности инвестиције)

- За набавку система за наводњавање (до 50% вредности инвестиције)

- За набавку садног материјала (до 50% вредности инвестиције):

1) јабуке на вегетативној подлози, на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 1250 / ha; 

2) јабуке на генеративној подлози, на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 830 / ha

3) крушке на вегетативној подлози без посредника, на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 1250 / ha 

4) крушке на генеративној подлози, на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 625 / ha 

5) дуње, на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 600 / ha 

6) мушмуле, на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 600 / ha 

7) трешње на вегетативној подлози, на минималној површини од 10 ари- потребно је да број садница буде 800 / ha 

8) трешње на генеративној подлози, на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 400 / ha 

9) вишње на вегетативној подлози, на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 800 / ha 

10) вишње на генеративној подлози,  на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 600 / ha 

11) орах на генеративној подлози,  на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 90 / ha 

12) леске на генеративној подлози,  на минималној површини од 10 ари – потребно је да број садница буде 400 / ha 

13) купине,  на минималној површини од 10 ари – потребно је да густина садње буде од 2.000  /ha;

14) рибизле,  на минималној површини од 5 ари – потребно је да густина садње буде од 1.600 / ha;

15) огрозд,  на минималној површини од 5 ари – потребно је да густина садње буде од 1.600 /ha;

16) боровнице,  – на минималној површини од 5 ари потребно је да густина садње буде од 2.000 / ha;

17) јагоде,  на минималној површини од 5 ари -  потребно је да густина садње буде 50.000 / ha.

18) аронија, на минималној површини од 5 ари -  потребно је да густина садње буде 2.200 / ha.

19) гоџи бери, на минималној површини од 5 ари -  потребно је да густина садње буде 2.200 / ha.

Напомена: Субвенционисање набавке садница малине и шљиве није обухваћено овим програмом, обзиром да се исте могу набавити по субвенционисаној цени, преко Удружења произвођача јагодичастог воћа «Златни брег». 

Општина Нова Варош ће са уделом до 50 % субвенционисати износ до 100.000,00 динара без обзира на вредност инвестиције. Укупна средства опредељена у Буџету општине Нова Варош за ове намене у 2014. години су 500.000,00 динара.

Право на коришћење средстава по овој мери имају пољопривредна газдинства која испуњавају следеће услове:

(1) Регистрована пољопривредна газдинства која су набавила саднице или опрему током 2014. године.

(2) Густина засада мора бити у складу са препорученим вредностима. 

(3) Ради подизања засада воћа, корисник мора урадити анализу земљишта, најкасније једну годину пре садње и доставити позитивно мишљење стручњака из области пољопривреде за подизање новог засада воћа на том земљишту. 

(4) За садњу воћа, искључиво је прихватљив сертификовани садни материјал.

Општи услови који су неопходни подносиоцу захтева за остваривање права на ову субвенцију су следећи:

(1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са посебним прописом којим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар пољопривредних газдинстава), као носилац регистрованог пољопривредног газдинства на територији општине Нова Варош и да се налази у активном статусу.

           Доказ: Потврда о активном статусу газдинства (Управа за трезор)            

(2) да је измирио пореске обавезе за годину која претходи години подношења захтева.

                  Доказ: Уверење о измирењу пореских обавеза 

(3) да има пребивалиште на територији oпштине Нова Варош. 

                  Доказ: копија личне карте

(4) да достави број текућег рачуна. 

                  Доказ: оверена фотокопија картице текућег рачуна

(5) да достави фискални рачун (оригинал и копију) и рачун са отпремницом за купљен садни материјал односно опрему за воћарство.

                  Напомена: Општинска управа ће подносиоцу рачуна вратити оригинал фискалног рачуна након завршетка јавног позива.

Подносиоци захтева који остваре право на субвенцију имаће следеће уговорне обавезе:

      - да не смеју отуђити садни материјал у наредне 3 године од дана потписивања уговора;

      - да се засади подижу према упутству Пољопривредне саветодавне и стручне службе „Ужице“ ;

      - да сами сносе све трошкове који настану услед евентуалних ризика у погледу одржавања засада.

НАПОМЕНЕ:

• Јавни позив за подношење документације отворен је од 14.07.2014. године, a субвенција ће се спроводити до утрошка средстава опредељених за ову намену.

• Захтеви за субвенције у воћарству се преузимају и попуњавају приликом предаје документације.

• Захтеви ће се лично предавати у Услужном центру Општинске управе Нова Варош. Приликом предаје, сваком захтеву ће се доделити редни број, са датумом и временом пријема.

• Комисија ће прегледати пристигле захтеве и давати сагласност о испуњености услова.

• Након потврде од стране Комисије о испуњености услова из Јавног позива и одобрења захтева, потписује се уговор између Општинске управе Нова Варош и подносиоца захтева.

• Пренос средстава за субвенције вршиће се током 2014. године након потписивању уговора о субвенционисању.

• Субвенционишу се рачуни наведени у мерама, искључиво из 2014. године.

• Средства за субвенције се исплаћују по реду подношења захтева.

• Подносилац захтева може конкурисати само за једну меру из области воћарства, током 2014. године.

 За све ближе информације обратите се  Услужном центру ОУ Нова Варош, шалтер за пољопривреду сваког радног дана од 08-15 часова или на телефон 62-953.

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза