Одлукa o додели буџетских средставаза програме и пројекте удружења грађана из области пољопривреде која делују на територији општине Нова Варош

уторак, 09 јун 2015 12:42
Штампа

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2015. годину ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.9/2014), Правилника  о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014. године, Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање/суфинансирање програма и пројеката  удружењима грађана која делују из области пољопривреде на територији општине Нова Варош, објављеном у листу Варошке новине 08.05.2015. године , листе за вредновање и рангирање програма и пројекатаудружења грађана која делују из области пољопривреде  а финансирају /суфинансирају се из буџета општине Нова Варош, члана 68 Статута општине Нова Варош( Сл.лист општине Нова Варош бр.10/2008), Председник општине доноси следећу,

ОДЛУКУ

ОДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВАЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

 

1.Удружење Увачка река млека , пројекат „ Унапређење откупа и примарне прераде млека на територији општине Нова Варош - износ средстава из буџета општине 2.767.880,00 динара.

2.Удружење произвођача јагодичастог воћа  Златни брег , пројекат „Унапређење воћарства на територији општине Нова Варош-износ средстава из  буџета општине 640.000,00 динара. 

3.Удружење пчелара „Златарка“, пројекат „ Златарска река меда „- износ средстава из буџета општине 640.000,00 динара.

4. Удружење одгајивача оваца и коза „ Китоња“, Пројекат „ Унапређење Сточарства-овчарство и козарство на територији општине Нова Варош - износ средстава из буџета општине 640.000,00 динара.

5. Удружење „ Стара Рашка“пројекат“ Унапређење воћарства“ на територији општине Нова Варош“ –износ средстава из буџета 400.000,00 динара.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Димитрије Пауновић с.р.