Јавни конкурс за годишње програме у области спорта на територији општине Нова Варош који се финансирају из буџета општине Нова Варош

петак, 06 мај 2016 09:00
Штампа

На основу члана 23. став 1. тачка 1. и члана 25. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Нова Варош (''Службени лист општине Нова Варош '', бр. 12/2015), а у вези са чланом 113. чланом 117 став 1. и чланом 138. Закона о спорту (''Службени гласник Републике Србије'', број: 10/2016), Стручна комисија расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Годишњи програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 3. став 1.тачка 1. и чланом 5. став1. тачка 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Нова Варош (''Службени лист општине Нова Варош'', бр. 12/2015):

Цео текст конкурса можете прочитати овде.

ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕИ ОВДЕ.