Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана која делују у области пољопривреде на територији општине Нова Варош за 2017. Годину

уторак, 11 април 2017 10:12
Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима (Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011), Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2017.годину („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 26/2016), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 и Закључка Општинског већа општине Нова Варош, број 06-29/6/2017-03 од  23.03.2017. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења која делују у области пољопривреде, на територији општине Нова Варош за 2017. годину.

На основу овог конкурса расподелиће се 4.000.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2017. годину.

Цео текст конкурса можете погледати овде.

Образце можете преузети овде.