Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката - 2017

понедељак, 15 мај 2017 14:52
Штампа

1. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката из области заштите животне средине

2.-Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката из области општег типа

3.Листа вредновања и рангирања пријављених пројекат из области пољопривреде

4.Листа вредновања и рангирања пријављених пројекат из области културе

5.Листа вредновања и рангирања пријављених пројекат из области верских заједница

6.Листа вредновања и рангирања пријављених пројекат из области противпожарне заштите

7.Листа вредновања и рангирања пријављених пројекат из социо-хуманитарне области

Одлуке скениране можете погледати овде.