Јавне набавке 2020.године

Штампа

Јавне набавке Општине Нова Варош за 2020. годину

Редни број

Предмет јавне набавке

Датум објављивања

Рок за подношење понуда

Јавно отварање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

1.1.3/2020 

 Набавка горива 20.01.2020   29.01.2020 до 12:00h  29.01.2020 у 12:30h  Преузми  Одлука

1.1.6/2020

Набавка рачунарске опреме - SWIS Pro 21.01.2020 30.01.2020. до 12:00h 30.01.2020 у 12:30h

Преузми

Измена 1 

Одлука

1.2.9/2020

Набавка услуге личног пратиоца детета са посебним потребама 22.01.2020 31.01.2020 до 12:00h 31.01.2020 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.2/2020

Набавка и испорука административног материјала  23.01.2020 03.02.2020. до 12:00h 03.02.2020. до 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.1/Д/2020

Набавка добара: огрев-пелет за потребе Туристичке организације "Златар" (једногодишње потребе) 05.02.2020 14.02.2020 до 10:00h 14.02.2020 у 10:15h

Преузми

-

1.1.3/Д/2020

Набавка добара: Уље за ложење средње-С (Мазут) 06.02.2020 18.02.2020 до 10:00h 18.02.2020 у 10:30h

Преузми

-

1.1.6/2020

Набавка рачунарске опреме - II фаза  7.02.2020 17.02.2020 до 12:00h 17.02.2020 у 12:30h

Преузми

-

1.1.3/Д/2020

Набавка и испорука електричне енергије 11.02.2020 11.03.2020 до 12:00h 11.03.2020 у 12:30h

Преузми

-

1.1.1/2020

Набавка и испорука електричне енергије 12.02.2020 19.03.2020. до 12:00h 19.03.2020. у 12:30h

Преузми

-

1.2.1/2020

Одржавање општинских путева на територији општине Нова Варош у зимском периоду 2020. године 14.02.2020 24.02.2020 до 12:00h 24.02.2020 у 12: 30h

Преузми

-

1.3.9/2020

Радови на одржавању путева - прва фаза квалификационог поступка - 21.02.2020 27.03.2020 до 12:00h 27.03.2020 у 12:30h

Преузми

-

..