Јавне набавке 2019

Штампа

Јавне набавке Општине Нова Варош за 2019. годину

Редни број

Предмет јавне набавке

Датум објављивања

Рок за подношење понуда

Јавно отварање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

1.1.2/2019

Набавка и испорука административног материјала 30.01.2019 08.02.2019 до 12:00h 08.02.2019 у 12:30h

Преузми

Појашњење1

Одлука

1.1.1/2019

Набавка и испорука електричне енергије 06.02.2019 14.03.2019 до 12:00h 14.03.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.5/2019

Набавка горива 08.02.2019 18.02.2018 до 12:00h 18.02.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Радови на одржавању путева - I фаза 13.02.2019 21.03.2019 до 12:00h 21.03.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.3/Д/2019

Набавка и испорука телефонских апарата 21.02.2019 04.03.2019 до 12:00h 04.03.2019 у 12:30h

Преузми

-

1.1.2/2019

Набавка и испорука електричне енергије-отворени поступак 26.02.2019 28.03.2019 до 12:00h 28.03.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Одлука

1.1.4/2019

Набавка путничког возила 01.03.2019 11.03.2019 до 12:00h 11.03.2019 у 12:30h

Преузми

Појашњење1

Одлука

1.3.2/Р/2019

Уређење и проширење пешачке стазе 01.03.2019 11.03.2019 до 12:00h 11.03.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

-

1.3.9/2019

Радови на обезбеђивању стабилности степеништа на КП 1020 и делу КП 1019/1 КО Нова Варош 05.03.2019 05.04.2019 до 12:00h 05.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.3/Д/2019

Уље за ложење средње С 08.03.2019 18.03.2019 до 10:00h 18.03.2019 у 10:30h

Преузми

Одлука

52-3/2019

Изградња "Зип Лајна" на планини Златар 08.03.2019 18.03.2019 до 12:00h 18.03.2019 у 13:00h

Преузми

-

1.2.3/2019

Израда пројектне документације фудбалског игралишта на Златару 13.03.2019 22.03.2019 до 12:00h 22.03.2019 у 12:30h

Преуузми

Појашњење1

Одлука

1.1.7/2019

Испорука и уградња опреме у ТС Браношевац 15.03.2019 25.03.2019 до 12:00h 25.03.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Појашњење1

Одлука

1.2.3/У/2019

Услуге информисања јавности и рекламе 22.03.2019 01.04.2019 до 12:00h 01.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.9/2019

Радови на поправци оштећених саобраћајница 27.03.2019 03.05.2019 до 12:00h 03.05.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Одлука

1.2.4/2019

Услугге одржавања јавних површина 02.04.2019 11.04.2019 до 12:00h 11.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.1/У/2019

Штампање публикација и пропагандног материјала 08.04.2019 16.04.2019 до 12:00h 16.04.2019 у 12:30h

Преузми

-

1.2.2/У/2019

Улуге штампања мајица. качкета и осталог рекламног материјала 09.04.2019 17.04.2019 до 12:00h 17.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.8/2019

Одржавање јавне расвете на територији општине Нова Варош 10.04.2019 19.04.2019 до 12:00h 19.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.9/2019

Услуге рушења објеката 16.04.2019 25.04.2019 до 12:00h 25.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.2/2019

Пружање геодетских услуга 19.04.2019 03.05.2019 до 12:00h 03.05.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.2/У/2019

Услуге штампања мајица,качкета и осталог рекламног материјала 22.04.2019 06.05.2019 до 12:00h 06.05.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

-

1.3.14/2019

Радови на проширењу јавне расавете 25.04.2019 07.05.2019 до 12:00h 07.05.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука 

1.1.1/Д/2019

Набавка и испорука пелета 25.04.2019 10.05.2019 до 10:00h 10.05.2019 у 11:00h

Преузми

Одлука

1.1.6/2019

Набавка и испорука дробљеног каменог агрегата-јаловине 07.05.2019 16:05.2019 до 12:00h 16.05.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Набавка и испорука АБ цеви 10.05.2019 20.05.2019 до 12:00h 20.05.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.10/2019

Израда пројектне документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем 10.05.2019 20.05.2019 до 12:00h 20.05.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.3/Д/2019

Изградња "ЗИП ЛАЈНА" на планини Златар-Траса број 2 14.05.2019 22.05.2019 до 12:00h 22.05.2019 у 13:00h

Преузми

-

1.3.7/2019

Модернизација путева на територији општине Нова Варош- I фаза 16.05.2019 21.06.2019 до 12:00h 21.06.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.10/2019

Радови на изради саобраћајне сигнализације 05.06.2019 14.06.2019 до 12:00h 14.06.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалних путева- I Фаза 10.06.2019 19.06.2019 до 12:00h 19.06.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.9/2019

Услуге рушења објеката - II фаза 12.06.2019 21.06.2019 до 12:00h 21.06.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.4/У/2019

Набавка услуге музичког дела програма манифестације "Златар-фест2019" 18.06.2019 26.06.2019 до 11:00h 26.06.2019 у 11:30h

Преузми

-

1.3.8/2019

Поправка локалних путева - II фаза 28.06.2019 08.07.2019 до 12:00h 08.07.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.7/2019

Модернизација путева на територији општине Нова Варош - II фаза 03.07.2019 08.08.2019 до 12:00h 08.08.20119 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.3/2019

Израда пројектне документације фекалне канализације на Златару - крак Дрмановићи 04.07.2019 15.07.2019 до 12:00h 15.07.2019 у 12:30h

Преузми

Појашњење1

Појашњење2

Појашњење3

Одлука

1.3.7/2019

Изградња приступне саобраћајнице у Ул. Карађорђева 08.07.2019 13.08.2019 до 12:00h 13.08.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.4-1/У/2019

Додатне услуге организације музичког дела програма манифестације Златарфест 2019 12.07.2019 20.07.2019 до 11:00h 20.07.2019 у 11:30h

Преузми

-

1.2.9/2019

Уклањање објекта на катастарској парцели бр.3658 КО Бистрица, општина Нова Варош 15.07.2019 24.07.2019 до 12:00h 24.07.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.11/2019

Израда студије процене стања постојећег водоводног система насељеног места Нова Варош и Божетићи на територији општине Нова Варош 16.07.2019 25.07.2019 до 12:00h 25.07.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

400-131/2019-11

Претходна индикативна обавештења за почетну фазу рада санитарне депоније Бањица 19.07.2019    

Претходна индикативна обавештења

-

1.3.11/2019

Изградња фудбалског терена за висинске припреме спортиста на планини Златар 22.07.2019 27.08.2019 до 12:00h 27.08.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Појашњење1

Појашњење2

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалног пута Лешка превија-Црква Пета, МЗ Јасеново 22.07.2019 31.07.2019 до 12:00h 31.07.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Набавка и испорука АБ цеви - II фаза 31.07.2019 09.08.2019 до 12:00h 09.08.2019 у 12:30h

Прузми

Одлука

1.2.4/2019

Израда АБ сокле за ограду 02.08.2019 12.08.2019 до 12:00h 12.08.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.7/2019

Изградња тротоара у Туристичкој зони Златара 07.08.2019 12.09.2019 до 12:00h 12.09.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Појашњење1

Појашњење2

Одлука

1.3.5/2019

Изградња канализационе мреже Цветњак - Воћњак 12.08.2019 21.08.2019 до 12:00h 21.08.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалних путева - III фаза 15.08.2019 26.08.2019 до 12:00h 26.08.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалних путева - IV фаза 16.08.2019 26.08.2019 до 12:00h 26.08.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

400-131/2019-11

“Припрема националне и ЕУ-апликације за финансирање грађевинских радова и иницијалне оперативне фазе Регионалне депоније Бањица, Златиборски округ – Република Србија“ – елаборација мера 22.08.2019  23.09.2019 до 14:00h 23.09.2019 у 15:00h

Преузми

Одлука

1.3.5/2019

Санација шахти у улици Вранешки пут 03.09.2019 12.09.2019 до 12:00h 12.09.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.3/2019

Израда елабората о геотехничким условима изградње котларнице на биомасу (сечку) на К.П. 513/2, КО Нова Варош 11.09.2019 20.09.2019 до 12:00h 20.09.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.6/2019

Набавка и испорука дробљеног каменог агрегата - јаловине, II фаза 17.09.2019 26.09.2019 до 12:00h 26.09.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.8/2019

Набавка и инсталација система видео надзора у Новој Вароши 27.09.2019 07.10.2019 до 12:00h 07.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.1/2019

Санација трафостанице у Кокином Броду 30.09.2019 09.10.2019 до 12:00h 09.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.9/2019

Уклањање објекта на кат. парц. бр. 200/2 КО Нова Варош - (поновљен поступак) 01.10.2019 10.10.2019 до 12.00h 10.10.2019 у 12:30h

Преузми 

Одлука о обустви поступка

1.3.12/2019

Израда игралишта за децу на Златару 02.10.2019 11.10.2019 до 12:00h 11.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.5/2019

Санација шахти у улици Вранешки пут (поновљен поступак) 03.10.2019 14.10.2019 до 12:00h 14.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.4/2019

Набавка и испорука водоводних цеви за изградњу водовода у МЗ Божетићи 09.10.2019 18.10.2019 до 12:00h 18.10.2019 у 12:30h

Преузми

Појашњење 1

-

1.3.5/2019

Изградња канализационе мреже Панорама - Црпна станица  10.10.2019 21.10.2019 до 12:00h 21.10.2019 у 12:30h

Преузми

-

1.3.7/2019

Изградња пешачке стазе у Улици Рода Стевовића  10.10.2019 11.11.2019 до 12:00h 11.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.1/2019

Радови на крову и зиду зграде бивше фабрике „Обућа Златар 15.10.2019 24.10.2019 до 12:00h 24.10.2019 у 12:30h

 Преузми

-

1.3.7/2019

Модернизација путева на територији општине Нова Варош- III фаза  15.10.2019 20.10.2019 до 12:00h 20.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука 

Одлука о обустави поступка

1.1.1-1/Д/2019

Набавка и испорука пелета 21.10.2019 29.10.2019 до 10:00h 29.10.2019 у 11:00h

Преузми

Одлука

1.3.16/2019

Изградња игралишта за одбојку на песку 05.11.2019 14.11.2019 до 12:00h 14.11.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Одлука

1.3.1/2019

Реконструкција спољне хидрантске мреже пословне зоне "ИНОВА" 06.11.2019 15.11.2019 до 12:00h 15.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.4/2019

Услуге одржавања јавних површина - II фаза 08.11.2019 18.11.2019 до 12:00h 18.11.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалних путева - VII фаза 12.11.2019 21.11.2019 до 12:00h 21.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.1/2019

Одржавање општинских путева на територији општине Нова Варош у зимском периоду 2019/2020. године 15.11.2019 25.11.2019 до 12:00h 25.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

Одлука о обустави поступка

1.2.3/2019

Израда идејног решења и идејног пројекта јавне расвете у селу Дрмановићи (Ривал-Друловићи) 20.11.2019 29.11.2019 до 12:00h 29.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.4/2019

Радови на изради приступног пута и чишћењу изворишта "Ћурчића врело" 22.11.2019 02.12.2019 до 12:00h 02.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.4/2019

Набавка и испорука водоводних цеви за изградњу водовода у МЗ Божетићи - II фаза 29.11.2019 09.12.2019 до 12:00h 09.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.1/2019

Одржавање општинских путева на територији општине Нова Варош у зимском периоду 2019/2020. године (поновљен поступак) 04.12.2019 13.12.2019 до 12:00h 13.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

325-19/2019-01

Услуге за ревизију постојеће студије оправданости и припрема идејног решења и идејног пројекта за пречишћаванје отпадних вода у Новој Вароши, Залиборски округ, Република Србија 13.12.2019 13.01.2020 до 12:00h 13.01.2020 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.9/2019

Уклањање објекта на ка кат. парц. бр. 200/2 КО Нова Варош (3) 18.12.2019 27.12.2019 до 12:00h 27.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.6/2019

Набавка дробљеног каменог агрегата за одржавање улица и путева у зимском периоду 19.12.2019 30.12.2019 до 12:00h 30.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука