Обрасци ЛПА

Штампа

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за правна лица

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за физичка лица

Пријава за локалну комуналну таксу

Захтев за издавање пореског уверења

Захтев за повраћај - прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга без давања средстава

Списак пореских обвезника чији се порески акти сматрају достављеним у смислу одредбе члана 36. ЗПППА

Списак пореских обвезника чији се порески акти сматрају достављеним у смислу одредбе чл. 36. ЗПППА

Списак пореских обвезника чији се порески акти сматрају достављеним у смислу одредбе члана 36. ЗПППА

Списак пореских обвезника чији се порески акти сматрају достављеним у смислу одредбе члана 36. ЗПППА

Списак пореских обвезника чији се порески акти сматрају достављеним у смислу одредбе чл. 36. ЗПППА