Запосленост и људски ресурси

Штампа

Годишњи просек запослених у Општини Нова Варош можете видети овде.

Расположиве људске ресурсе на територији Општине Нова Варош можете видети на следећим линковима:

-Према дужини тражења запослења

- Према годинама старости

- Према подручју рада и групи занимања

- Према степену стручне спреме и подручју рада

- Према степену стручне спреме

- Према занимањима

-Према занимању и годинама старости