Општински услужни центар за грађане

Штампа

ШАЛТЕР 1 - ИНФОРМАЦИЈЕ

ШАЛТЕР 2, 3 - ПИСАРНИЦА

ШАЛТЕР 4 - ВОЂЕЊЕ БИРАЧКИХ СПИСКОВА

ШАЛТЕР 5 - МАТИЧНА СЛУЖБА

ШАЛТЕР 6 - УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

ШАЛТЕР 7 - ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

ШАЛТЕР 8 - ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ШАЛТЕР 9 - ПОЉОПРИВРЕДА

ШАЛТЕР 10 - АРХИВА

 ШАЛТЕР - 11,12, 13, 14 - РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ПРИХОДА