Употребне дозволе

Штампа

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ /УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1.Употребна дозвола бр.351-11/2015-06 од 31.03.2015.године

2.Употребна дозвола бр.351-36/2015-06 од 10.06.2015.године

3.Употребна дозвола бр.351-64/2015-06 од 17.09.2015.године

4.Употребна дозвола бр.351-84/2015-06 од 10.11.2015.године

5.Употребна дозвола бр.351-97/2015-06 од 29.12.2015.године

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1.Употребна дозвола бр.351-12/2016-06 oд 26.02.2016.године

2.Употребна дозвола бр.351-14/2015-06 oд 01.03. 2016.године

3.Употребна дозвола бр. 351-97/2016-06 од 27.05.2016.године

4.Употребна дозвола бр.351-258/2016-06 од 12.08.2016 године

5.Употребна дозвола бр.351-274/2016-06 од 01.09.2016 године

6.Употребна дозвола бр.351-333/2016-06 од 28.10.2016 године

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1.Употребна дозвола бр.351-16/2017-06 oд 18.01.2017.године

2.Употребна дозвола бр.351-675/2017-06 oд 12.07.2017.године

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1.Употребна дозвола бр.351-118/2018-06 oд 28.02.2018.године

2.Употребна дозвола бр.351-177/2018-06 oд 12.03.2018.године

3.Употребна дозвола бр.351-539/2018-06 oд 12.06.2018.године

4.Употребна дозвола бр.351-742/2018-06 oд 23.07.2018.године

5.Употребна дозвола бр.351-859/2018-06 oд 07.08.2018.године

6.Употребна дозвола бр.351-1051/2018-06 oд 13.09.2018.године

7.Употребна дозвола бр.351-1271/2018-06 oд 20.11.2018.године

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1.Употребна дозвола бр.351-341/2019-06 oд 27.03.2019.године