Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана из области спорта у општини Нова Варош

петак, 12 април 2019 12:44
Штампа

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 72. Статута општине Нова Варош, Oпштинско веће општине Нова Варош на седници одржаној дана године, доноси

ПРАВИЛНИК

о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана из области спорта у општини Нова Варош

Цео текст правилника можете погледати овде.

Обрасце можете преузети овде.