Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

уторак, 22 април 2014 14:55
Штампа

Извештај Комисије за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана ОУ Нова Варош, за Јавни конкурс расписан 27.03.2014.године

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

Према позиву из Јавног конкурса ( 27.03.-11.04.2014.године), Комисији је стигло укупно 18 пријава предлога пројеката.

Према Листи критеријума за рангирање предлога пројеката ( Прилог бр.7 Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Нова Варош, бр. 06-7/31/2014-03), оцењени су предлози пројеката

 1. Удружење љубитеља спортског риболова Златарски шаран, пројекат Шарански куп Поповић Раде Пекар – 83 бода. Тражени износ средстава 83.840,00 динара. Сопствено учешће 155.600,00 динара. Период реализације мај-јун 2014.године.

2. Друштво за неговање традиционалног певања извика, пројекат Четврти велики сабор традиционалног певања извика – 83 бода. Тражени износ средстава 60.000,00 динара. Сопствено учешће 160.000,00 динара. Период реализације јун-август 2014.године

3. Удружење Стари занати за ново доба, пројекат Заједно можемо више – 80 бодова; . Тражени износ средстава 297.000,00 динара. Сопствено учешће 50.000,00 динара. Период реализације мај-децембар 2014.године.

4. Удружење пензионера Нова Варош, пројекат Програм рада и активности Удружења пензионера НВ у 2014.години – 75 бодова. Тражени износ средстава 550.000,00 динара. Без сопственог учешћа. Период реализације током целе 2014.године.

5. Друштво за неговање традиционалног певања извика, пројекат Истраживање о традиционалном певању извика – 63 бода. Тражени износ средстава 60.000,00 динара. Сопствено учешће 130.000,00 динара. Период реализације мај-децембар 2014.године.

6. Удружење пчелара Златарка, пројекат Пчеларство – еколошка будућност – 63 бода. Тражени износ средстава 1.790.000,00 динара, без сопственог учешћа. Период реализације мај-јул 2014.године.

7.Друштво за неговање традиционалног певања извика, пројекат Промоција традиционалног певања извика на манифестацијама културног стваралаштва – 57 бодова. Тражени износ средстава 120.000,00 динара. Сопствено учешће 60.000,00 динара. Период реализације мај-децембар.2014.године.

 8.МО савеза слепих Србије, подружница Н.Варош, пројекат – За квалитетнији, за бољи живот слепих Нове Вароши – 53 бода. Тражени износ средстава 167.322,00 динара. Сопствено учешће 39.900,00 динара. Период реализације током целе 2014.године.

9.Удружење Златарско сунце, пројекат За живот без насиља – 47 бодова. Тражени износ 134.167,91 динар, без сопственог учешћа. Период реализације август-октобар 2014.године.

10.Хуманитарна организација Стара Рашка, пројекат Пројекти из Програма рада ХО Стара Рашка за 2014.годину који ће се извршавати на територији општине Нова Варош - 27 бодова. Тражени износ средстава 360.000,00 динара. Сопствено учешће 240.000,00 динара. Период реализације током целе године.

Утврђивањем испуњености формалних услова Јавног конкурса и вредновања пристиглих предлога према условима позива, Комисија је констатовала да некомплетну и непотпуну докуменцију имају следећи предлози:

1. СЗР „Долина Здравља” – не одговара условима позива;

2. Ликовни клуб „Златарска палета” Нова Варош, пројекат Ликовне активности - некомплетна документација ( документа р.бр. 3-8 из Јавног позива);

3. Удружење произвођача хељде „Златарска хељда”, пројекат Набавка сушаре за хељду и остале житарице – некомплетна документација( документа р.бр. 5-8 из Јавног позива);

4. Удружење произвођача јагодичастог воћа „Златни брег”, пројекат Унапређење воћарства на територији општине Нова Варош – некомплетна документација ( документа р.бр. 5-8 из Јавног позива);

5. Удружење сточара „Увачка река млека”, пројекат Унапређење сточарства на територији општине Нова Варош – некомплетна докуменација ( документа р.бр. 5-8 из Јавног позива);

6. Удружење грађана „Пленум”, пројекат За ведрије детињство – некомплетна докуменација (недостаје образац бр.4 наративног буџета).

Односно, да 4 предлога пројекта не одговарају условима позива:

1.Удружење параплегичара Златиборског округа, пројекат На истом путу – активности пројекта се не реализују на територији општине Нова Варош;

2. Удружење мултпле склерозе Златиборског округа Ужице, пројекат Живети за боље сутра  - активности пројекта се не реализују на територији општине Нова Варош;

3.Савез цивилних инвалида рата округа Златиборког Ужице, пројекат Живот се живи и чува - активности пројекта се не реализују на територији општине Нова Варош;

4. Удружење глувих и наглувих за град Ужице, пројекат Говор тишине - активности пројекта се не реализују на територији општине Нова Варош.  

                                                            Комисија за расподелу буџетских средстава
                                                             за дотације удружењима грађана ОУ Нова Варош
                                                              председник Комисије 
                                                             Маријана Ђокић