Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Инспекције
Инспекције

ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА "АУТОБУСКА СТАНИЦА" НА К.П. 191/1 НОВА ВАРОШ

Ел. пошта Штампа ПДФ

ТАКСИ ПРЕВОЗ

ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

"АУТОБУСКА СТАНИЦА" НА К.П. 191/1 НОВА ВАРОШ

Опширније...
 

Докумена инспекцијских служби општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

ТАКСИ ПРЕВОЗ

Одлука о такси превозу за 2019. годину

Програм потреба за такси превозом у општини Нова Варош

Одлука о утврђивању броја возила за обављање такси превоза на територији општине Нова Варош

Решење о образовању координационе комисије задужене за усклађивање у вршењу инспекцијског надзора.

Сагласност на годишњи план инспекцијског надзора за 2016. годину.

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - мај 2019

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - јун 2019

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - август 2019

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - септембар 2019

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - октобар 2019

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - новембар 2019

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - децембар 2019

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - јануар 2020

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - фебруар 2020

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - март 2020

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - април 2020

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - мај 2020

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - јун 2020

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - август 2020

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - октобар 2020

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - јануар 2021

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - март 2021 

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - април 2021

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - мај 2021

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - јун 2021

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - јул 2021

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - август 2021

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - октобар 2021

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - јануар 2022

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - септембар 2023

Обавештење о броју такси возила на територији општине Нова Варош - октобар 2023

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Годишњи план инспексијског надзора за 2019. годину.-ЛПА

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Годишњи план инспексијског надзора за 2016. годину.

Годишњи план инспексијског надзора за 2017. годину.

Годишњи план инспексијског надзора за 2018. годину.

Годишњи план инспексијског надзора за 2019. годину.

Годишњи план инспексијског надзора за 2022. годину.-Комунална инспекција

Годишњи план инспексијског надзора за 2023. годину.-Комунална инспекција

Годишњи план инспексијског надзора за 2022. годину.-Еколошка инспекција

Годишњи план инспексијског надзора за 2023. годину.-Еколошка инспекција

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

Извештај о раду просветног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2021. годину

Извештај о раду еколошког инспектора за 2021. годину

Извештај о раду еколошког инспектора за 2022. годину

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

РЕШЕЊА О ОБУСТАВЉАЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Решење о обустављању извођења радова бр. 354-3/2/2020-06

Решење о обустављању извођења радова бр. 354-15/2020-06

Решење о обустављању извођења радова бр. 354-463/2017-06

РЕШЕЊА О ДОЗВОЛИ ИЗВРШЕЊА

Решење о дозволи извршења бр. 354-3/3/2020-06

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Контролна листа такси превоза на територији општине Нова Варош

Контролна листа јавни превоз ствари у унутрашнјем друмском саобраћају

Контролна листа градски и приградски превоз путника на територији општине Нова Варош I услови за обављање делатности

Контролна листа градски и приградски превоз путника на територији општине нова варош II услови за обављање делатности

Контролна листа ванлинијски превоз путника (впп)

Контролна листа управљање, одржавање и заштита улица и општинских путева I део - управљање и одржавање

Контролна листа управљање, одржавање и заштита улица и општинских путева КЛ 7

Контролна листа управљање, одржавање и заштита улица и општинских путева КЛ 8

Контролна листа управљање, одржавање и заштита улица и општинских путева КЛ 9

Контролна листа превоз терета за сопствене потребе у друмском саобраћају КЛ 10

Контролна листа превоз путника за сопствене потребе у друмском саобраћају КЛ 11

Контролна листа:такси превоз на територији општине Нова Варош

ОБАВЕШТЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Такси превоз - обавештење о продужетку рока

Решење о испуњавању прописаних услова за обављање пракичног испита за возаче

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА-1

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА-2

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА-3

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА-4

Контролна листа за документацију

Контролна листа за складиштење отпада

Контролна листа за третман отпада

Контролна листа за третман отпада инсинерацијом и консинерацијом

Контролна листа за третман отпадних уља за добијање или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима

Контролна листа за отпадна уља

Контролна листа за отпадну гуму

Контролна листа:Достава података о Закону о заштити животне средине

Контролна листа:Студија о процени утицаја

Контролна листа:Заштита ваздуха 

РЕШЕЊА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На ооснову Члана 10. став 7 Закона о процени утиуцаја на животну средину, одељење за послове инспекције Општинске управе Нова Варош

Обавештава заинтересовану јавност о донетим решењима о процени утицаја на животну средину пројеката

Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину бр. 501-19/2021-13 od 10.11.2021. године

Решење  израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта предшколске установе „Паша и Наташа“.

Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем у Новој Вароши.

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Контролне листе комуналне инспекције