Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Jавни позив за доделу буџетских средстава за пројекте и програме из области омладинског и женског предузетништва

Ел. пошта Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за пројекте и програме из области омладинског и женског предузетништва Општинске управе Нова Варош, на основу члана 9 Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2017. годину („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 26/2016), Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за финансирање/суфинансирање програма и пројеката за подршку развоја омладинског и женског предузетништва број 06-48/24/2017-03 од 22.05.2017. године („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 9/2017) и Закључка Општинског већа општине Нова Варош, број 06-48/25/2017-03 од 22.05.2017 године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ И ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Опширније...
 

Oглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

Ел. пошта Штампа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр. 16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. лист општине Нова Варош» број 8 /2017), председник општине Нова Варош је дана 19.05.2017. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

Опширније...
 

Оглашава Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош

Ел. пошта Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

У складу са чл.45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 36.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 64/15),

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВА ВАРОШ

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош, објављена је у "Службеном листу општине Нова Варош", бр.27/2016.

Рани јавни увид у Измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош, обавиће се у згради Општинске управе Општине Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), од 09.јуна до 24.јуна 2017.године, сваког радног дана од 900 до 1400 часова.

• Општинска управа Нова Варош, као носилац израде измена и допуна предметног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, очекиваним ефектима планирања, и др.

• Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

• Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Нова Варош, Одељењу за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције, улица Карађорђева бр.32, 31 320 Нова Варош, у току трајања раног јавног увида, закључно са 24.06.2017.године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица, које евидентира носилац израде измена и допуна предметног плана, могу утицати на планска решења.

 
Још чланака...


Страна 8 од 85

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза