Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Документа

УСЛУГЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Бирачки списак

1. УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК

- захтев

- лична карта

- доказ о плаћеној републичкој и општинској административној такси

2. БРИСАЊЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА

- захтев

- извод из МКУ

- решење о отпусту из државњанства

- решење о лишењу пословне способности

- ослобођено плаћања такси

3. ПРОМЕНА У БИРАЧКОМ СПИСКУ

- захтев

- лична карта

- ослобођено плаћања такси

МАТИЧНА СЛУЖБА

1. ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

- захтев са личним подацима (Извод из књиге рођених)

- захтев са личним подацима (Извод из књиге венчаних)

- захтев са личним подацима (Извод из књиге умрлих)

- доказ о плаћеној републичкој такси и накнади трошкова за издавања извода

2. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ

- захтев са личним подацима

- доказ о плаћеној републичкој и општинској административној такси

3. ПРИЈАВА РОЂЕЊА

- извод из МКВ

- лична карта

- уверење о држављанству

- записник о личном имену

- за ванбрачно рођену децу извод из МКР за родитеље и записник о признању очинства

- ослобођено плаћања такси

4. ПРИЈАВА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА

- лична карта

- извод из МКР не старији од 6 месеци са таксом за венчање за лица која нису рођена на територији општине

- уверење о држављанству не старије од 6 месеци са таксом за венчање за лица која нису рођена на територији општине

- уверење о слободном брачном стању само за наше држављане

- доказ о плаћеној републичкој и општинској административној такси

5. ПРИЈАВА СМРТИ

- потврда о смрти

- лична карта умрлог

- извод из МКР по потреби и МКВ

- уверење о држављанству

6. ИЗДАВАЊЕ СМРТОВНИЦЕ

- по личном захтеву

- извод из МКВ

- подаци о наследницима

- ослобођено плаћања такси до тридесет дана по смрти

- доказ о плаћеној републичкој и општинској административној такси

7. УВЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ

- извод из МКР не старији од 6 месеци, може и фотокопија)

- подаци о невести и женику, може се понети фотокопија њиховог пасоша

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

1.Захтев за приступ инфирмацијама од јавног значаја

Све информације можете добити на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2018

Службени лист општине Нова Варош 2-2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2017

Службени лист општине Нова Варош 2-2017

Службени лист општине Нова Варош 3-2017

Службени лист општине Нова Варош 4-2017

Службени лист општине Нова Варош 6-2017

Службени лист општине Нова Варош 7-2017

Службени лист општине Нова Варош 5-2017

Службени лист општине Нова Варош 8-2017

Службени лист општине Нова Варош 9-2017

Службени лист општине Нова Варош 10-2017

Службени лист општине Нова Варош 11-2017

Службени лист општине Нова Варош 12-2017

Службени лист општине Нова Варош 13-2017

Службени лист општине Нова Варош 14-2017

Службени лист општине Нова Варош 15-2017

Службени лист општине Нова Варош 16-2017

Службени лист општине Нова Варош 17-2017

Службени лист општине Нова Варош 18-2017

Службени лист општине Нова Варош 19-2017

Службени лист општине Нова Варош 20-2017

Службени лист општине Нова Варош 21-2017

Службени лист општине Нова Варош 22-2017

Службени лист општине Нова Варош 23-2017

Службени лист општине Нова Варош 24-2017

Службени лист општине Нова Варош 25-2017

Службени лист општине Нова Варош 26-2017

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2016

Службени лист општине Нова Варош 2-2016

Службени лист општине Нова Варош 3-2016

Службени лист општине Нова Варош 4-2016

Службени лист општине Нова Варош 5-2016

Службени лист општине Нова Варош 6-2016

Службени лист општине Нова Варош 7-2016-Изборне листе

Службени лист општине Нова Варош 8-2016

Службени лист општине Нова Варош 9-2016

Службени лист општине Нова Варош 10-2016

Службени лист општине Нова Варош 11-2016

Службени лист општине Нова Варош 12-2016

Службени лист општине Нова Варош 13-2016

Службени лист општине Нова Варош 14-2016

Службени лист општине Нова Варош 15-2016

Службени лист општине Нова Варош 16-2016

Службени лист општине Нова Варош 17-2016

Службени лист општине Нова Варош 18-2016

Службени лист општине Нова Варош 19-2016

Службени лист општине Нова Варош 20-2016

Службени лист општине Нова Варош 21-2016

Службени лист општине Нова Варош 22-2016

Службени лист општине Нова Варош 23-2016

Службени лист општине Нова Варош 24-2016

Службени лист општине Нова Варош 25-2016

Службени лист општине Нова Варош 26-2016

Службени лист општине Нова Варош 27-2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2015

Службени лист општине Нова Варош 2-2015

Службени лист општине Нова Варош 3-2015

Службени лист општине Нова Варош 4-2015

Службени лист општине Нова Варош 5-2015

Службени лист општине Нова Варош 6-2015

Службени лист општине Нова Варош 7-2015

Службени лист општине Нова Варош 8-2015

Службени лист општине Нова Варош 9-2015

Службени лист општине Нова Варош 10-2015

Службени лист општине Нова Варош 11-2015

Службени лист општине Нова Варош 12-2015

Службени лист општине Нова Варош 13-2015

Службени лист општине Нова Варош 14-2015

Службени лист општине Нова Варош 15-2015

Службени лист општине Нова Варош 15a-2015

Службени лист општине Нова Варош 16-2015

Службени лист општине Нова Варош 17-2015

Службени лист општине Нова Варош 18-2015 ЛАПЗ

Службени лист општине Нова Варош 19-2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2014

Службени лист општине Нова Варош 2-2014

Службени лист општине Нова Варош 3-2014

Службени лист општине Нова Варош 4-2014

Службени лист општине Нова Варош 5-2014

Службени лист општине Нова Варош 6-2014

Службени лист општине Нова Варош 7-2014

Службени лист општине Нова Варош 8-2014

Службени лист општине Нова Варош 9-2014

Службени лист општине Нова Варош 10-2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2013

Службени лист општине Нова Варош 2-2013

Службени лист општине Нова Варош 3-2013

Службени лист општине Нова Варош 3-1-2013

Службени лист општине Нова Варош 3-2-2013

Службени лист општине Нова Варош 4-2013

Службени лист општине Нова Варош 5-2013

Службени лист општине Нова Варош 6-2013

Службени лист општине Нова Варош 7-2013

Службени лист општине Нова Варош 8-2013

Службени лист општине Нова Варош 9-2013

Службени лист општине Нова Варош 10-2013

Службени лист општине Нова Варош 11-2013

Службени лист општине Нова Варош 12-2013

Службени лист општине Нова Варош 13-2013

Службени лист општине Нова Варош 14-2013

Службени лист општине Нова Варош 15-2013

Службени лист општине Нова Варош 16-2013

Службени лист општине Нова Варош 17-2013

Службени лист општине Нова Варош 18-2013

Службени лист општине Нова Варош 19-2013

 

ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Информатор о раду општине Нова Варош

Статут општине Нова Варош

Пословник о раду Скупштине општине Нова Варош

Одлука о организацији Општинске управе Нова Варош 2017.

Правилник о систематизацији радних места у Општинској управи донет 23.03.2017. године

Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010. -2020. годинe

Извештај о реализацији Стратегије локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010-2020. године

План капиталних инвестиција општине Нова Варош за период 2016-2020. године

Уговор о оснивању "Регионалне санитарне депоније БАЊИЦА доо", Нова Варош

Пословник о раду савета за здравље

Пословник о раду Жалбене комисије

План јавних набавки за 2017. годину.

Правилник о начину и критеријумима за избор програма удpужења грађана Нове Вароши

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у општинској управи општине Нова Варош

Кодекс понашања запослених у Општинској управи Нова Варош

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2014-2019

Одлука о усвајању локалног акционог плана за младе 2014-2019

Локални акциони план за младе 2014-2019

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 2017

Акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2017. годину

ПРАВИЛНИЦИ 2018

Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Нова Варош

Правилник за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката Верских заједница које делују на територији општине Нова Варош

Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за суфинансирање пројеката за подршку развоја омладинског и женског предузетништва

 Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?