Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Нова Варош за особе са инвалидитетом

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу чл. 94. и члана 102. у вези са чланом 82. став 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017, 95/2018 и 113/2017 др.закон), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), чланова 23. и  24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013), у вези са чланом 27к. став 8. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, ул.Карађорђева 32. 

II Радно место које се попуњава: 

„ Послови курира“ под редним бројем 16. у Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, разврстаног у звање  Намештеник четврта врста радних места - 1 извршилац.

Опширније...
 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Нова Варош за особе са инвалидитетом

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу чл. 94. и члана 102. у вези са чланом 82. став 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017, 95/2018 и 113/2017 др.закон), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), чланова 23. и  24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013), у вези са чланом 27к. став 8. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, ул.Карађорђева 32. 

II Радно место које се попуњава: 

Послови писарнице, доставе и архивирања под редним бројем 3.   у Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, разврстаног у звање  виши референт - 1 извршилац.

Опширније...
 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   Закључка Комисије 51 број: 112-8441/2022 од 26.октобра 2022.године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава: 

„Имовинско - правни послови управљања имовином“под редним бројем 3.  у Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, разврстаног у звање  сарадник - 1 извршилац,“ под редним бројем 3. Правилника у Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, разврстаног у звање  сарадник - 1 извршилац.

Опширније...
 

Испитивање задовољства корисника и корисница услуга ЈП „3. Септембар“ Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

Испитивање задовољства корисника и корисница услуга ЈП „3. Септембар“ Нова Варош

Поштовани суграђани и суграђанке,

У периоду од 15. маја до 05. јуна 2023. године општина Нова Варош и ЈП „3. Септембар“ ће спроводити испитивање Вашег задовољства комуналним услугама на територији општине Нова Варош.

Кроз ово испитивање желимо да чујемо Ваше мишљење о квалитету услуга и унапредимо комуникацију између грађана и јавног комуналног предузећа. 

Позивамо вас да попуните упитник који можете преузети на наплатном месту на благајни ЈП “3.Септембар“ у периоду од 15.05. до 05.06.2023.год. Упитник можете попунити и електронским путем на званичном веб сајту оптшине https://www.novavaros.rs/, или сајту ЈП „3.Септембар“ Нова Варош https://jp3septembar.rs/.

Додатне информације у вези испитивања задовољства корисника комуналних услуга можете добити и путем бесплатне телефонске линије број 0800333002 или путем телефона број:  033/62552 или путем маил адреса:  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Општина Нова Варош и ЈКП "3. Септембар“ се унапред захваљују свим грађанима и грађанкама на учешћу у овом испитивању. 

Испитивање се спроводи у оквиру пројекта "Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу" који финансира Влада Шведске и реализује Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) уз стратешку подршку Шведске асоцијације локалних власти и региона (САЛАР).

Линк за анкетуhttps://forms.gle/8qrxvZ5h6BJf8CGq8

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111- 9/1/2023-05

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 4.и 83. («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), чланова 23. и  24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013) и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, ул.Карађорђева 32. 

II Радно место које се попуњава: 

„ Послови курира“ под редним бројем 16. у Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, разврстаног у звање  Намештеник четврта врста радних места - 1 извршилац.

„Опис радног места: Обавља техничке и најједноставније пратеће рутинске послове предаје, преузимања, разношења и уручивање пошиљки, као и одношење службених пошиљки на пошту;  врши послове достављања позива, решења, обавештења и друга аката из надлежности органа општине лицима на које се писмено односи, као и материјала за седнице органа општине.

Посебни услови: стечено  средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне  или стечено специјалистичко образовање

 У изборном поступку проверавају се: Закон о локалној самоуправи и Одлука о организацији Општинске управе Нова Варош

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом. 

Опширније...
 

ИНТЕРНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111- 8/1/2022-05

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 4.и 83. («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, ул.Карађорђева 32. 

II Радно место које се попуњава: 

Послови писарнице, доставе и архивирања под редним бројем 3.   у Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, разврстаног у звање  виши референт - 1 извршилац.

Опис посла: Прима и заводи поднеске који су упућени органима и службама; формира картотеку (активну и пасивну); разводи акта на класификационе зоне; доставља заведена акта –предмете службама; ставља штамбиљ на омоте списа; руководи печатом, штамбиљем и жиговима; пружа помоћ неуким странкама при попуњавању одговарајућих образаца захтева. Предаје и преузима из поште свих врста пошиљки; води картоне за доставу службених гласника и часописа; допрема пошиљке преко доставне књиге за место; контеолише извршење уручења поште. Врши послове доставе решења, позива, обавештења и других писмена лицима на која се односе; враћа благовремено доставнице са уредним потписом или напоменом органу или служби из које је поднесак упућен и одговоран је за благовремену и уредну доставу. Врши оверу преписа, потписа и рукописа. Издаје уверења о просечним приходима по члану домаћинства за остваривање права : на студентске ученичке кредите, стипендије, домове и уверења из социјалне заштите. Архивира предмете достављене из служби Општинске управе ,  води архивске књиге и издаје потребна акта из архиве, саставља одговарајуће извештаје везане за архиву. Припрема извештаје о примљеним и нерешеним предметима. Обавља и друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању , смера- управно-правни техничар , електро-техничар рачунара или хемијски техничар, положен државни стучни испит и најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање  послова радног места

Опширније...
 


Страна 1 од 90

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?