Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за парцелацију кат.парц.бр.177/1 КО Вранеша и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за парцелацију кат.парц.бр.177/1 КО Вранеша и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош

Подносиоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Дивац Богдановић Снежана и Богдановић Предраг из Београда, ул.Паје Јовановића бр.5.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за парцелацију кат.парц.бр.177/1 КО Вранеша и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ТЈ. ОД 09.09.2022.  ДО  15.09.2022.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Обавештење о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списк („Сл. гласник РС, број 104/9 и 99/11), члана 48. Закона о Националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС, број 72/09 и 20/2014) и одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Сл. гласник РС, број 100/22), општинска управа Нова Варош, доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Министарства државне управе и локалне самоуправе, расаписани су непосредни иизбори за чланове националних савета Националних мањина(„Сл. гласник РС, број 100/22, од 05.09.2022. године), избори су расписани за 13. новембар 2022. године.

Позивају се сви грађани са бирачким правом, припадници националних мањина, да на посебном обрасцу затраже упис у посебан бирачки списак, односно да изврше исправке, измене податке, као и брисање из посебног бирачког списка.

Грађани општине Нова Варош са бирачким правом, припадници националних мањина, могу извршити увид у бирачки списак и тражити промену у бирачкком списку најкасније до 28. октобра 2022. године до 24:00 часа, када се посебан бирачки списак националних мањина закључује.

После закључивања посебног бирачког списка захтев за упис и промене у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоуправе све до 72 часа пре избора.

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка, биће достављено најкасније пет дана пре дана одржавања избора.

Упис и промене у посебном бирачком списку могу се извршити у Општинској управи Нова Варош, други спрат, канцеларија бр. 1., сваким радним даном у периоду од 7 до 15 часова.

Ово обавештење је објављењо на званичној страници општине Нова Варош www.novavaros.rs.

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Мирел Рољевић

 

 

Предлог коначне листе поднетих захтева на јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикаасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нова Варош за 2022. годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основи члана 27. став 3 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (Одлука СО Нова Варош, број  06-35/15/2022-02 од 09. маја 2022. године), Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са Прелиминарне листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве од којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање. На основу члана 26. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, уколико 2 захтева имају исти број бодова, предност имају подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања површине већи (број станара на укупну површину објекта)

ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКААСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2022. ГОДИНУ ОД 01.09.2022. ЈП 1/22 ПРЕ ТЕРЕНСКОГ ОБИЛАСКА КОМИСИЈЕ

Опширније...
 

Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

Ел. пошта Штампа ПДФ

Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Коначну листу можете погледати – овде.

Изабрани кандидати дужни су да присуствују целокупној обуци. Обука је петодневна и спроводи се у периоду од 29. августа до 16. септембра, у терминима које је одредила Пописна комисија.

Све информације у вези са обуком (термин у којем кандидат треба да дође и место/адреса пункта за обуку) кандидати ће добити од надлежне Пописне комисије путем телефона и/или имејла.

 

 

Прелиминарна ранг листа поднетих захтева на јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикаасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нова Варош за 2022. годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основи члана 27. став 3 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (Одлука СО Нова Варош, број  06-35/15/2022-02 од 09. маја 2022. године), Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са Прелиминарне листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве од којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање. На основу члана 26. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, уколико 2 захтева имају исти број бодова, предност имају подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања површине већи (број станара на укупну површину објекта).

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКААСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2022. ГОДИНУ ОД 23.08.2022. ЈП 1/22 ПРЕ ТЕРЕНСКОГ ОБИЛАСКА КОМИСИЈЕ

Опширније...
 

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

Ел. пошта Штампа ПДФ

Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Прелиминарну листу можете погледати – овде или на сајту Републичког завода за статистику - овде.

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора је 21. август 2022. године до 16.00 часова.

Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресe Пописних комисија можете видети – овде.

У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача).

Приговори ће бити размотрени најкасније до 22. августа 2022. године до 16.00 часова.

Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор. 

Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 23. августа 2022. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи: 

приговор поднет надлежној Пописној комисији;

одговор Пописне комисије на приговор.

Жалбе ће бити размотрене најкасније до 26. августа 2022. године до 8.00 часова.

Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.

Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 26. августа 2022. године у 16.00 часова

 


Страна 8 од 88

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?