Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Обавештење у вези са чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОБАВЕШТЕЊЕ

у вези са чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16) а чија примена почиње од 08.06.2016. године.

Опширније...
 

Листa вредновања и рангирања програма и пројеката грађана из области омладинског предузетништва која делују на територији општине Нова Варош а финансирају се из буџета општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2016. годину ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.17/2015), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014. године, Јавног позива за доделу буџетских средстава за финансирање програма и пројеката грађана из области омладинског предузетништва која делују на територији општине Нова Варош, објављеном у листу Златарске новости 13.05.2016. године , Комисија за распоређивање буџетских средстава ,објављује следећу

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ А ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Опширније...
 

Конкурс за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2016. годину, као и Закључка Привременог органа број 06-16/2/2016-02 од 16.05.2016. године, Председник привременог органа расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2016. годину у укупном износу од 7.000.000,00 динара, за следеће инвестиције:

Опширније...
 

Јавни конкурс за годишње програме у области спорта на територији општине Нова Варош који се финансирају из буџета општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 23. став 1. тачка 1. и члана 25. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Нова Варош (''Службени лист општине Нова Варош '', бр. 12/2015), а у вези са чланом 113. чланом 117 став 1. и чланом 138. Закона о спорту (''Службени гласник Републике Србије'', број: 10/2016), Стручна комисија расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Годишњи програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 3. став 1.тачка 1. и чланом 5. став1. тачка 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Нова Варош (''Службени лист општине Нова Варош'', бр. 12/2015):

Опширније...
 

Јавни позив послодавцима са територије општине Нова Варош за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 3. и 4.Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Нова Варош 3507-101-8/2016 од 12.04.2016.године

ОПШТИНA НОВА ВАРОШ

у сарадњи са

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима са седиштем на територији општине Нова Варош ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале Пријепоље – Испоставе Нова Варош (у даљем тексту:НСЗ-Филијала Пријепоље)

Опширније...
 

Пажња - 01. Јуна 2016. године почиње примена нових одредаба и забрана у такси превозу путника на територији општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У "Сл. гласнику РС" бр. 68/2015, од 04.08.2015. године - објављен је Закон о превозу путника у друмском саобраћају (у даљем тексту: Закон), чије је ступање на снагу прописано за 12.08.2015. године и у складу са истим у "Сл. листу општине Нова Варош" бр.8/2016, од 21.04.2016. године, општина Нова Варош објавила је Одлуку о такси превозу (у даљем тексту: Одлука), која ће се примењивати од 01.06.2016. године.

Међутим, чланом 48. одлуке, прописано је да правна лица и предузетници који обављају делатност такси превоза дужни су да своје пословање ускладе са Законом и одредбама ове одлуке у року од 3 месеца од почетка њене примене (дакле до 01.09.2016. године),док је чланом 49. прописано да захтеви поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по одредбама Одлуке о ауто-такси превозу ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 3/2013), уколико нису у супротности са одредбама ове одлуке, а ставом 2. истог члана прописано је да такси исправе, издате у складу са одлуком из става 1. овог члана, важе до истека рока на који су издате, а најдуже до истека рока у коме су правна лица и предузетници дужни да ускладе своје пословање са одредбама Закона и ове одлуке.

Чланом 4. став 1. тачком 2.одлуке, прописан је да је ТАКСИ ВОЗАЧ физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или запослени код правног лица и које испуњава услове прописане Законом и овом одлуком.

Опширније...
 


Страна 8 од 39

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?