Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Рани јавни увид поводом израде просторног плана детаљне регулације за разводни гасовод рг 08-20 Златибор-Пријепоље са одвојцима за Прибој рг 08-21 и Нову Варош рг 08-22, и разводни гасовод рг 09-4/3 грч Глоговик-Сјеница

Ел. пошта Штампа ПДФ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР - ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22,

И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК - СЈЕНИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 17. ДО 31. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградaма општина Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Тутин.

Опширније...
 

Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче

Ел. пошта Штампа ПДФ

Кандидати који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

Ранг листу можете погледати овде  и на сајту Републичког завода за статистику. 

Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети – овде.

 

Записник са извештајем и прелиминарном листом

Ел. пошта Штампа ПДФ

Записник са извештајем и прелиминарном листом можете погледати овде.

Прелиминарну листу можете погледати овде.

 

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде НВ 2022

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Одлуке Општинског веће општине Нова Варош  о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова ( број: 06-81/1/2022-03 од 25.јула 2022.године)  и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 /( Одлука СО Нова Варош,  број: 06-35/15/2022-02 од 09.маја 2022.године “), општина Нова Варош (у даљем тексту: Правилник)

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Нова Варош за 2022. годину

Опширније...
 

Коначну ранг листу Привредних субјеката који испуњавају услове Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Нова Варош од 24.06.2022. године

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Уговора о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи општина Нова Варош број: 312-10/2021-01 од 25.10.2021.године, Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Нова Варош од 24.06.2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације  општине Нова Варош доноси:

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ

Привредних субјеката који испуњавају услове Јавног позива

Опширније...
 

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Варош за 2023. годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине Нова Варош, расписује јавни позив којим обавештава:

-образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Варош за 2023. годину, до дана 31. октобра 2022. године.

Опширније...
 


Страна 9 од 88

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?