Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Пажња - 01. Јуна 2016. године почиње примена нових одредаба и забрана у такси превозу путника на територији општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У "Сл. гласнику РС" бр. 68/2015, од 04.08.2015. године - објављен је Закон о превозу путника у друмском саобраћају (у даљем тексту: Закон), чије је ступање на снагу прописано за 12.08.2015. године и у складу са истим у "Сл. листу општине Нова Варош" бр.8/2016, од 21.04.2016. године, општина Нова Варош објавила је Одлуку о такси превозу (у даљем тексту: Одлука), која ће се примењивати од 01.06.2016. године.

Међутим, чланом 48. одлуке, прописано је да правна лица и предузетници који обављају делатност такси превоза дужни су да своје пословање ускладе са Законом и одредбама ове одлуке у року од 3 месеца од почетка њене примене (дакле до 01.09.2016. године),док је чланом 49. прописано да захтеви поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по одредбама Одлуке о ауто-такси превозу ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 3/2013), уколико нису у супротности са одредбама ове одлуке, а ставом 2. истог члана прописано је да такси исправе, издате у складу са одлуком из става 1. овог члана, важе до истека рока на који су издате, а најдуже до истека рока у коме су правна лица и предузетници дужни да ускладе своје пословање са одредбама Закона и ове одлуке.

Чланом 4. став 1. тачком 2.одлуке, прописан је да је ТАКСИ ВОЗАЧ физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или запослени код правног лица и које испуњава услове прописане Законом и овом одлуком.

Опширније...
 

Извештај о резултатима избора за одборнике скупштине општине Нова Варош одржаних 24.04.2016. године

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 44. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 и 54/11) Изборна комисија општине Нова Варош, на седници одржаној 25.04.2016. године, на основу података из Записника о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Нова Варош, утврдила је и објављује

ИЗВЕШТАЈ

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

НОВА ВАРОШ ОДРЖАНИХ 24.04.2016.ГОДИНЕ

I

Избори за одборнике Скупштина јединица локалне самоуправе, које је расписао председник Народне скупштине Републике Србије Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији (Службени гласник РС, број 23/16), одржани су 24. априла 2016. године.

Опширније...
 

Изборно јемство

Ел. пошта Штампа ПДФ

Рачун депозита за уплату средстава изборног јемства

 

Листа вредновања и рангирања програма и пројеката удружења грађана из области приватног предузетништва која делују на територији општине Нова Варош, а финансирају се из буџета општине Нова Варош за 2016.годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2016. годину ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.17/2015), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014. године, Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање програма и пројеката удружењима грађанаиз области приватног предузетништва која делују на територији општине Нова Варош, објављеном у листу Златарске новости 26.02.2016. године , Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана општинске управе општине Нова Варош ,објављује следећу

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ А ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2016.ГОДИНУ

1.Рајић Драгана - пројекат„Производња и продаја кошница,делова кошница,рамова, нуклеуса и пратеће опреме од дрвета за пчеларство“ – 85 бодова.Предложени износ из средстава буџета општине- 400.000,00 динара.

2.Матовић Зорица – пројекат“Ауто-центар Матовић“ – 80 бодова.Предложени износ из средстава буџета општине- 400.000,00 динара.

Опширније...
 

Листа вредновања и рангирања програма и пројеката удружења грађана општег типа која делују на територији општине Нова Варош,а финансирају се из буџета општине Нова Варош за 2016.годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2016. годину ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.17/2015), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014. године, Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање програма и пројеката удружењима општег типа која делују на територији општине Нова Варош, објављеном у листу Златарске новости 26.02.2016. године,Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана општинске управе општине Нова Варош ,објављује следећу

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОПШТЕГ ТИПА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2016.ГОДИНУ

1.Удружење грађана „Козомор“ - пројекат„Златар-савремено ловиште“ – 80 бодова.Предложени износ из средстава буџета општине- 260.000,00 динара.

2.Удружење грађана „Стари занати за ново доба“ Нова Варош – пројекат „Буди креативан“,75бодова.Предложени износ из средстава буџета општине- 170.000,00 динара

3.Удружење „Олдтајмер клуб, историјских возила,ствари и носталгичара бивше СФРЈ и ЈНА Златар Нова Варош“- за пројека„Обележавање и очување традиционалних празника бивше СФРЈ“ – 65 бодова.

Предложени износ из средстава буџета општине- 50.000,00 динара

4. Удружење за заштиту потрошача и корисника услуга „Фокус“,Чачак, канцеларија у Новој Вароши, за пројекат „Активна заштита потрошача на територији општине Нова Варош“60 бодова.

Предложени износ из средстава буџета општине- 20.000,00 динара

Опширније...
 

Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката за oстваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош у 2016.години

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 192. Закона о општем управном поступку, члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“бр.83/14), члана 68.Статута општине Нова Варош („Сл. лист Општине Нова Варош“ бр. 10/2008 и 9/2012), Одлуке о буџету Општине Нова Варош за 2016.годину(бр. 06-47/3/2015-02.),Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош за 2016. годину бр.345-1/2016-01 од 18.01.2016.године, Предлога Комисије за расподелу средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања на територији општине Нова Варош у 2016. години, број 345-1/4/2016-01, Председник привременог органа општине Нова Варош, дана 25.03.2016. године, донео је :

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ У 2016.ГОДИНИ

I

Средства из буџета Општине Нова Варош намењена суфинансирању пројеката производње медијских садржаја, у укупном износу од 3.000.000,00 динара, расподељују се следећим подносиоцима пројеката:

Опширније...
 


Страна 10 од 40

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?