Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Kонкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње на територији општине Нова Варош у 2024.години

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са уговором о сарадњи закљученим између општине Нова Варош и Фондације Ана и Владе Дивац, а у оквиру пројекта  “Дивац пољопривредни фондови – Нова Варош 2024.” - Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са општином Нова Варош,  расписује:

KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЛАСТЕНИЧKЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ У 2024.ГОДИНИ

Kонкурсом је планирана подршка пољопривредницима, који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Нова Варош, са циљем да оснаже породице на селу и да им се омогући економско јачање. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 3,000.000,00 динара. 

Право учешћа на овом конкурсу имају:

-Физичка лица, носиоци регистрованог породичног пољопривредног газдинства са територије општине Нова Варош, са адресом становања на селу.

-Пољопривредници  који  желе да отпочну  или прошире свој посао везан  за пластеничку производњу

-Kоји су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству  посредника

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу зграде на гробљу – просторије за испраћај, на кат.парц.бр.438/4 КО Тиква, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу зграде на гробљу – просторије за испраћај, на кат.парц.бр.438/4 КО Тиква, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Општина Нова Варош, ул.Карађорђева бр.32.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу зграде на гробљу – просторије за испраћај, на кат.парц.бр.438/4 КО Тиква, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 15.03.2024.  ДО  21.03.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Нова Варош у 2024. години

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 92/2023), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС" број 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС" број: 6/2024 ), Одлуке о буџету Општине Нова Варош за 2024. годину („Службени гласник “, број: 06-113/2/2023-02 од 21.12. 2023. године ), члана 68. Статута Општине Нова Варош („Сл. лист Општине Нова Варош“ бр. 04/2019 и 4/2020) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош  у 2024. Години,бр.06-20/2/2024-03 од 01.03.2024.године, Општинско веће Општине Нова Варош расписује:

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Нова Варош у 2024. години

1.Предмет конкурса

Предмет јавног конкурса је суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији Општине Нова Варош у 2024. години (у даљем тексту Конкурс).

Конкурс се расписује за производњу пројеката медијских садржаја:штампане медије, интернет медије, радио и телевизију.

Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до годину дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

Опширније...
 

Саопштење за јавност

Ел. пошта Штампа ПДФ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, имајући у виду повећан број пожара на отвореном, хитно је наложио, преко својих организационих јединица, ступање у контакт са командантима штабова за ванредне ситуације на којима ће чланови бити упознати са тренутном ситуацијом везаном за повећање броја пожара на отвореном простору, опасностима које могу настати и на којима ће се предложити и покренути спровођење мера и активности за заштиту живота и имовине .

 Комплетно саопштење можете погледати овде.

 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбених објеката на кат. парц. бр.429/1 и 432 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу стамбених објеката

на кат. парц. бр.429/1 и 432 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Пушичић Јеленко из Нове Вароши, Дрмановићи.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу стамбених објеката на кат.парц.бр.429/1 и 432 КО Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 01.03.2024.  ДО  07.03.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 

Обавештење о Инструкцији о поступању општинских-градских управа у примени и спровођењу одлуке уставног суда Републике Србије бр. IУз-60/2021

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године ("Службени гласник РС", број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17,50/18, 46/-УС, 51/21-УС, 53/21 УС, 66/21, 130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: "одсуство због комликација у вези са одржавањем трудноће", или у делу који гласи "уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће" није у сагласности са Уставом, тако да од 14. фебруара 2024. године члан 13. став1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи:

"Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета за лице из члана 12. овог закона утврђује се на основу збира месечних основица н акоји су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18. месеци који предходе првом месецу од почињања породиљског одсуства".

Корисници права којима је Решење достављено почев од 19. априла 2019. године, уколико сматрају да им је право повређено могу поднети захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правоснажно.

Рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) је шест месеци од дана објављивања Одлуком уставног суда, односно до 14. августа 2024. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НОВА ВАРОШ

Опширније...
 


Страна 3 од 101

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?