Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр.1660/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак

на кат. парцелама бр.1660/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Ђорђе Бошњаковић, ул. Вионик бр.3, Нова Варош. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр.1660/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 14.11.2022.  ДО  21.11.2022.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2022. годину, Председник општине расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

ЗА 2022. ГОДИНУ

Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, за 2022. годину у укупном износу од  3.858.443,70 динара

Опширније...
 

Одлуку о расписивању саветодавног референдума о промени подручја месних заједница на територији општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 40. Статута општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, бр.4/2019 и 4/2020), члана 11.Одлуке о месним заједницама на територији општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, бр.17/2019) и Закључка Скупштине општине Нова Варош бр.06-90/25/2022-03 од 29.08.2022.године, Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 28.10.2022.године доноси 

Одлуку 

о расписивању саветодавног референдума о промени подручја месних заједница на територији општине 

Нова Варош

 Расписује се саветодавни референдум ради потврђивања акта о промени подручја месних заједница на територији општине Нова Варош предложен од стране Општинског већа општине Нова Варош, који је Скупштина општине усвојила на 18.седници одржаној 13.септембра 2022.године.

 II 

 Саветодавни референдум ће се одржати 25.12.2022.године  у времену од 7,00 до 20,00 часова. 

Опширније...
 

Дан општине Нова Варош - програм 2022

Ел. пошта Штампа ПДФ

Дан општине Нова Варош - програм 2022

programdanopstine2022.jpg

alt

 

Одлука о додели награда најуспешнијим студентима и ученицима које се додељују поводом Дана општине

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 9. Правилника о критеријумима за доделу новчаних награда студентима и ученицима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине, број 06-71/7-2018-02 од 31.08.2018. године, Комисија за доделу новчаних награда најуспешнијим студентима и ученицима средњих школа са територије општине Нова Варош, које се додељују поводом Дана општине, донела је следећу

Одлуку

о додели награда најуспешнијим студентима које се додељују поводом Дана општине

Одлуку о додели награда најуспешнијим студентима које се додељују поводом Дана општине можете погледати овде.

На основу члана 9. и члана 16.  Правилника о критеријумима за доделу новчаних награда студентима и ученицима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине, број 06-71/7-2018-02 од 29.08.2018. године, Комисија за доделу новчаних награда најуспешнијим студентима и ученицима средњих школа са територије општине Нова Варош, које се додељују поводом Дана општине, донела је следећу

Одлуку

о додели награда најуспешнијим ученицима које се додељују поводом Дана општине

Одлуку о додели награда најуспешнијим ученицима које се додељују поводом Дана општине можете погледати овде.

 Одлуку о висини новчане награде најуспешнијим студентима и ученицима поводом дана општине 01.11.2022. можете погледати овде.

 

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Нова Варош за 2022. годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Одлуке Општинског веће општине Нова Варош о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте број 06-81/2-2/2022-03 од 25.07.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист општине Нова Варош “ број 06-35/16-1/2022-02 од 09.05.2022.), општина Нова Варош (у даљем тексту: Правилник)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Нова Варош за 2022. годину

I. ПРЕДМЕТ

набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;

Домаћинстава (за породичне куће) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.

Опширније...
 


Страна 4 од 88

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?