Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

ИНТЕРНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 4.и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељење за послове управе, органа општине и друштвене делатности Нова Варош, ул.Карађорђева 32. 

   II Радно место које се попуњава: 

1.Радно место: Послови секретарице, у звању виши референт, 1 извршилац 

Опис послова: Прима странке које траже пријем код председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе, врши евидентирање и пријаву грађана који се обраћају председнику општине и заменику председника општине. Обавља послове везане за благовремено заказивање састанака и седница председника и заменика председника општине. Успоставља телефонске везе грађана са председником општине и замеником председника општине. Врши пријем поште за потребе председника и заменика председника, обезбеђује чување изворних аката о раду председника и заменика председника. Обавља и друге административне послове који су везани са радом председника општине и заменика председника општине. Обавља и друге послове по налогу председника, заменика председника општине, начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.  

Цео текст конкурса можете погледати овде.

 

 

ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Одељење за просторно планирање, стамбене послове, 

урбанизам и грађевинарство

у складу са чл.45а Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл.37.-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр.32/19),

ОГЛАШАВА

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

• Одлука о изради Просторног плана општине Нова Варош, објављена је у "Службеном листу општине Нова Варош", бр.1/2023.

• Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29. децембра 2023. године до 12. јануара 2024. године, на званичној интернет страници општине Нова Варош (www.novavaros.rs), односно у згради Општинске управе Општине Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), сваког радног дана од 1000 до 1300 часова.

• У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Општине Нова Варош www.novavaros.rs. 

• Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. 

• Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени елаборат у писаној форми Општинској управи општине Нова Варош, Одељењу за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство, улица Карађорђева бр.32, Нова Варош, у току трајања раног јавног увида, закључно са 12. јануаром 2024.године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана могу утицати на планска решења. 

Целу документацију можете реузети овде

 

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету општине Нова Варош за 2024. годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету општине Нова Варош за 2024. годину

Поштовани суграђани,

Након мишљења  грађана  и консултација са релевантним друштвеним групама, Општина Нова Варош је урадила План развоја и организује јавну расправу у процесу израде буџета за 2024. годину, на којој ће представити Нацрт одлуке о буџету и пратећу документацију и отворити дискусију са грађанима о финалном документу.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да присуствујете јавном састанку који ће се одржати 08.12.2023. у 11 часова у сали СО Нова Варош. 

Програм јавне расправе:

-Уводна реч (10 мин)

-Представљање резултата анкетирања грађана (10 мин)

-Представљање нацрта Одлуке о буџету уз Грађански водич о Нацрту одлуке о буџету (10 мин)

-Дискусија и закључак (60 мин)

Нацрт Одлуке о буџету за 2024. годину, Грађански водич кроз нацрт Одлуке о буџету за 2024. годину можете преузети на страници: www.novavaros.rs

Такође Вас молимо да, уколико имате коментаре и сугестије на Нацрт одлуке о буџету за 2024. годину можете послати на следећу електронску адресу: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели до 10.12. 2022.до 15 часова.

На овај начин Општина Нова Варош укључује грађане и грађанке у процес израде буџета као кључног документа за развој наше заједнице.

 

С поштовањем, 

Општина Нова Варош

 

 

СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ (2023/24)

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу закључака са састанка Управог одбора Задужбине „Петар Мандић“, одржаног 5. октобра 2023, у вези са начином оглашавања, условима конкурса и критеријума за избор студенaта добитника стипендије за 2023/24, а према конкурсу објављеном 15. октобра 2023, на седници одржаној 15. новембра 2023 у 20:30 часова у Београду, Управни одбор Задужбине донео је следећу

Одлуку 

о додели стипендија двома студената са територије општине Нова Варош за школску 2023/2024. годину.

Након разматрања испуњености услова конкурса међу 13 (тринаест) пријављених кандидата, а у складу са претходно утврђеним критеријумима доделе, добитници стипендије су:

Милош Тодоровић

студент 6. године Медицинског факултета Војномедицинске академије у Београду (просечна оцена  9.53);

Ања Тртовић

бруцош на Електротехничком факултету у Београду (просечна оцена из средње школе 5).

Опширније...
 

Обавештење

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Одлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије („Сл.гласник РС“,бр.95/2023) и  на основу члана 14,15,16 и 21. Закона о јединственом бирачком списку (“Сл.гласник РС“, бр.104/09 , 99/11 и 16/2022,), Општинска управа Нова Варош,

О Б А В Е Ш Т А В А

Грађане општине Нова Варош, да је донета Одлука о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије  за 17.децембар 2023.године. 

Општинска управа Нова Варош, која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе , изложиће део бирачког списка за подручје општине Нова Варош. Део бирачког списка излаже се на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту јединице локалне самоуправе грађанима, уношењем јединственог матичног броја грађана, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Део бирачког списка изложен је у седишту Општинске управе, на II спрату у канцеларији број 1, сваког радног дана од 8-15 часова, а суботом и недељом у времену од 9-13 часова.

Опширније...
 

Одлука о додели награда најуспешнијим ученицима које се додељују поводом Дана општине 01.11.2023.г.

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 9. и члана 16.  Правилника о критеријумима за доделу новчаних награда студентима и ученицима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине, број 06-71/7-2018-02 од 29.08.2018. године, Комисија за доделу новчаних награда најуспешнијим студентима и ученицима средњих школа са територије општине Нова Варош, које се додељују поводом Дана општине 01.11.2023. године, донела је следећу

ОДЛУКУ

о додели награда најуспешнијим ученицима које се додељују поводом Дана општине

I Након утврђивања испуњености услова међу пријављеним кандидатима, у складу са чланом 7. Правилника о критеријумима за доделу новчаних награда студентима и ученицима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине, у складу са чл. 16. Правилника додељују се следећим ученицима:

 Цео текст одлуке као и листу ученика којима се додељују награде можете погледати овде.

 


Страна 6 од 102

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?