Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Буџет и Финансије

Буџет и Финансије

Ел. пошта Штампа ПДФ

Портал отворених података - буџет општине Нова Варош

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2025. ГОДИНУ

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Нова Варош за 2025. годину

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2024. ГОДИНУ

Упутство за припрему 2. ребаланса буџета за 2024. годину

Одлука о ребалансу буџета за 2024. годину (I ребаланс)

Упутство за припрему 1. ребаланса буџета за 2024. годину

Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2024. годину општине Нова Варош

Одлука о буџету општине за 2024. годину

Јавна расправа кроз нацт Одлуке о буџету за 2024

Упутство за припрему буџета 2024. годину.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Нова Варош за 2024. годину

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2023. ГОДИНУ

Извештај о ревизији одазивног извештаја за 2023

Одлука о ребалансу буџета за 2023. годину (II ребаланс)

Извештај о извршењу буџета јануар-јун 2023

Извештај о извршењу буџета јануар-септембар 2023

Упутство за припрему 2. ребаланса буџета за 2023. годину

Одлука о ребалансу буџета за 2023. годину (I ребаланс)

Упутство за припрему 1. ребаланса буџета за 2023. годину

Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2023. годину општине Нова Варош

Одлука о буџету општине за 2023. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту буџета за 2023.

Јавна расправа кроз нацт Одлуке о буџету за 2023

Упутство за припрему буџета 2023. годину.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Нова Варош за 2023. годину

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Нова Варош за 2022.годину

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта буџета општине Нова Варош за 2024. године

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2022. ГОДИНУ 

Одлука о ребалансу буџета за 2022. годину (III ребаланс)

Одлука о ребалансу буџета за 2022. годину (II ребаланс)

Одлука о ребалансу буџета за 2022. годину (I ребаланс)

Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2022. годину општине Нова Варош

Одлука о буџету општине за 2022. годину

Резултат анкете о јавном слушању (расправи) о Нацрту одлуке о буџету општине Нова Варош за 2022. годину

Упутство за припрему буџета 2022. годину.

Упутство за припрему 1. ребаланса буџета за 2022. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Нова Варош за 2022. годину

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету општине Нова Варош  за 2022.године

Нацрт Одлуке о буџету за 2022.године

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта буџета општине нова варош за 2022. .

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2021. ГОДИНУ

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Нова Варош за 2021. годину

Извештај је обљављен и на сајту ревизије на линку

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2021. ГОДИНУ

Извештај о извршењу буџета по месецима јануар-децембар 2021. године

Извештај о извршењу буџета по месецима јануар-септембар 2021. године

Извештај о извршењу буџета по месецима јануар-септембар 2021. године-аналитика

Одлука о ребалансу буџета за 2021. годину (II ребаланс)

Упутство за припрему Предлога другог ребаланса буџета за 2021. годину

Извештај о извршењу буџета по месецима јануар-јун 2021. године

Извештај о извршењу буџета по месецима јануар-јун 2021. године-аналитика

Упутство за припрему Предлога првог ребаланса буџета за 2021. годину

Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2021. годину општине Нова Варош

Одлука о буџету општине за 2021. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта буџета општине Нова Варош за 2021.

Предлози спроведене анкете „Укључи се! Предложи пројекат“

Позив за учествовање у јавној расправи у вези са предлогом буџета за 2021. годину

Упутство за припрему буџета 2021. годину.

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Нова Варош за 2021. годину

Одлука о завршном рачуну за 2020. годину

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлука о ребалансу буџета за 2020. годину (II ребаланс)

Упутство за припрему Предлога другог ребаланса финансијских планова за 2020. годину

Извештај о извршењу буџета јануар-септембар 2020. године

Извештај о извршењу буџета јануар-јун 2020. године

Извештај о извршењу буџета јануар-март 2020. године 

Одлука о ребалансу буџета за 2020. годину (I ребаланс)

Упутство за припрему Предлога првог ребаланса финансијских планова за 2020. годину

Одлука о буџету општине за 2020. годину

 Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2020. годину општине Нова Варош

Предлози спроведене анкете „Укључи се! Предложи пројекат“ са коментарима

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта буџета општине Нова Варош за 2020.

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Нова Варош за 2020. годину

Упутство за припрему буџета 2020. годину. 

Одлука о завршном рачуну за 2019. годину

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извештај о извршењу буџета јануар-септембар 2019. године

Извештај о извршењу буџета јан.-јун 2019. године

Одлука о ребалансу буџета општине Нова Варош за 2019. (III ребаланс)

Одлука о ребалансу буџета за 2019. годину (II ребаланс)

Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2019. годину општине Нова Варош

Упутство за израду одлуке о 2. ребалансу буџета за 2019. годину

Одлука о ребалансу буџета за 2019. годину (I ребаланс)

Инструкција и обрасци за предлагање капиталних пројеката за 2019. годину.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Нова Варош за 2019. годину.

Упутство за припрему буџета 2019. годину.

Ревидирано Упутство за припрему буџета општине Нова Варош за 2019. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта буџета општине нова варош за 2019. годину

Одлука о буџету општине за 2019. годину

Одлука о завршном рачуну за 2018. годину

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Извештај о извршењу буџета јан.-јун 2018. године

Одлука о ребалансу буџета за 2018. годину (II ребаланс)

Упутство за израду одлуке о 2. ребалансу буџета за 2018. годину

Одлука о ребалансу буџета за 2018. годину (I ребаланс)

Упутство за израду одлуке о 1. ребалансу 2018.годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Нова Варош за 2018.годину

Грађански водич кроз буџет за 2018.општине Нова Варош

Одлука о буџету општине за 2018. годину

Записник са јавне распаве о буџету општине Нова Варош за 2018. године

Упутство за припрему буџета 2018. годину.

Одлука о завршном рачуну за 2017. годину

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Упутство за припрему нацрта буџета за 2017. годину

Записник са јавне расправе о буџету за 2017.годину одржане 9.12.2016.године

Буџет општине Нова Варош за 2017.годину.

Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (I ребаланс)

Грађански водич кроз буџет за 2017.

Извршење.јануар - јун 2017.

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Нова Варош за период I-IX 2017. године

Ребаланс буџета за 2017. годину ( II ребаланс)

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ

Одлука о завршном рачуну буџета 2016.

Записник са јавне расправе о буџету за 2017.годину одржане 9.12.2016.године

Упутство за припрему 4. ребаланса буџета за 2016. годину

Буџет општине Нова Варош за 2016.годину

Одлука о ребалансу буџета за 2016. годину (I ребаланс)

Одлука о ребалансу буџета за 2016. годину (II ребаланс)

Одлука о ребалансу буџета за 2016. годину (III ребаланс)

Одлука о ребалансу буџета за 2016. годину (IV ребаланс)

Извршење буџета општине Нова Варош од 01.01.2016.-30.09.2016.године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Нова Варош за период I-VI 2016. године

Грађански водич кроз буџет општине Нова Варош за 2016. годину

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ

Упутство за припрему нацрта буџета за 2016. годину и за наредне две године

Буџет општине Нова Варош за 2015. годину.

Буџет у малом општине Нова Варош за 2015. годину.

Први ребаланс буџета за 2015. годину

Одлука о ребалансу буџета за 2015. годину (IIребаланс)

Одлука о ребалансу буџета за 2015. Годину (III ребаланс)

Одлука о ребалансу буџета за 2015.Годину (IV ребаланс)

Извршење буџета општине Нова Варош од 01.01.2015.-30.06.2015.год

Извршење буџета општине Нова Варош од 01.01.2015.-30.09.2015.год

Припрема буџета за 2015. годину за директне и индиректне буџетске кориснике општине Нова Варош

Упутство за припрему буџета за 2015. годину

Табела за израду предлога финансијског плана за 2015. годину

Образци капиталних пројеката

Образци за програмски буџет

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ

Одлука о буџету општине Нова Варош за 2014 годину

Први Ребаланс буџета за 2014 годину

Извршење буџета I-VI 2014. годину.

Извршење буџета I-IX 2014. годину.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Нова Варош за 2014. годину

Припрема буџета за 2014. годину за директне и индиректне буџетске кориснике општине Нова Варош

Упуство за припрему буџета за 2014. годину.

Табела за израду предлога финансијског плана за 2014. годину

Преглед капиталних пројеката.

Образци за програмски буџет

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Одлука о буџету општине Нова Варош за 2013 годину

Први ребаланс буџета за 2013. годину

Други ребаланс буџета за 2013. годину

Трећи ребаланс буџета за 2013. годину

Четврти ребаланс буџета за 2013. годину

Извештај о извршавању буџета 01.01.-30.09.2013. године.

Завршни рачун буџета општине Нова Варош за 2013. годину

Извршење буџета општине Нова Варош за 2013. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Нова Варош за 2012. годину

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ

Грађански водич кроз буџет