Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Коначан списак изабраних пописивача

Ел. пошта Штампа ПДФ

Коначан списак изабраних пописивача

Републички завод за статистику објављује Коначан списак изабраних  пописивача за рад у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године.

Списак пописивача можете видети овде.

Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.

Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.

Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је  поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.

Коначан списак изабраних пописивача можете видети и овде.

 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Књиговодствени послови

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 4. и 83. ("Сл. гласник РС", бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 95/2016), и Уредбе о измени Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 12/2022), начелник Општинске управе Нова Варош оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош-Одељењу за инвестиције и јавне набавке, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава:

Књиговодствени послови под редним бројем 5 у Одељењу за инвестиције и јавне набавке, разврстаног у звање виши референт-1 извршилац.

Опширније...
 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Материјално-финансијски послови Туристичке организације

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 4. и 83. ("Сл. гласник РС", бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 95/2016), и Уредбе о измени Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 12/2022), начелник Општинске управе Нова Варош оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош-Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава:

Материјално-финансијски послови Туристичке организације под редним бројем 2.7 у Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, разврстаног у звање виши референт-1 извршилац.

Опширније...
 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области рачуноводства Туристичке организације

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 4. и 83. ("Сл. гласник РС", бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 95/2016), и Уредбе о измени Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 12/2022), начелник Општинске управе Нова Варош оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош-Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава:

Послови из области рачуноводства Туристичке организације и послови поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја под редним бројем 2.6 у Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, разврстаног у звање саветник-1 извршилац.

Опширније...
 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 4. и 83. ("Сл. гласник РС", бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 95/2016), и Уредбе о измени Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 12/2022), начелник Општинске управе Нова Варош оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош-Одељењу за привреду и локални економски развој, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава:

Послови из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде под редним бројем 2. у Одељењу за привреду и локални економски развој, разврстаног у звање саветник-1 извршилац.

Опширније...
 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области привреде и локалног економског равоја

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 4. и 83. ("Сл. гласник РС", бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 95/2016), и Уредбе о измени Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 12/2022), начелник Општинске управе Нова Варош оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош-Одељењу за привреду и локални економски развој, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава:

Послови из области привреде и локалног економског равоја под редним бројем 3. у Одељењу за привреду и локални економски развој, разврстаног у звање саветник-1 извршилац.

Опширније...
 


Страна 7 од 88

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?