Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Обавештење

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

              Општинска управа Нова Варош, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), објављује

                                                                                      О б а в е ш т е њ е

            о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну

   средину 

             Носилац пројекта Предузеће за транспорт, трговину, увоз-извоз "ЗЛАТАР-ШПЕД" доо, Вранеша, Нова Варош, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње економског објекта - магацин репроматеријала за пољопривреду, чија се реализација планира на кат. парц. број 531/32КО Вранеша, на територији општине Нова Варош.

             Подаци и документација из захтева носиoца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Нова Варош, канцеларија 311, у периоду од 23. 10. до  05. 11. 2014. године, у времену од 11-14. часова..

             Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Општинска управа Нова Варош, Карађорђева број 32.

             Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

                                                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА                     

 

Конкурс

Ел. пошта Штампа

На  основу члана 6. Правилника о додели награда студентима и ученицима са територији општине Нова Варош, 06-17/3/2014-03 од 02.06.2014.године, Комисија за доделу награда студентима  и ученицима,  расписује

К О Н К У Р С

 за доделу новчаних награда студентима и  ученицима средњих школа  са територије општине Нова Варош

за школску  20014/2015 годину

 

            I   Право учешћа на конкурс  има:

             1. редован студент:

 друге године и виших година студија -основних академских (први степен) и дипломских академских (други степен) студија,на високошколским установама  чији је оснивач Република Србија,

који је остварио  просечну оцену  из предходне године студија  најмање 8,50

који није губио годину током студија,

  који је према наставном плану и програму високошколске установе на којој студира положио све испите из претходних година студија,

 који је уписао наредну годину студија на буџету,

 који има пребивалиште на територији Општине Нова Варош.

Опширније...
 

Дан општине

Ел. пошта Штампа

На основу члана 6. и 7. Правилника о установљењу награда и других признања општине Нова Варош број 12-1/2012-03  од 19.10.2013.године („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 13/2013) и члана 5. Правилника о додели награда и других признања општине Нова Варош број 12-3/2013-03 од 19.10.2013.године, Комисија именована од стране Председника општине решењем број 12-1-1/2014-01, расписује 17.10.2014.године

   

ЈАВНИ ПОЗИВ НАЈУСПЕШНИЈИМ СТУДЕНТИМА

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

I

            Јавни позив се спроводи ради доделе награда најуспешнијим студентима Општине Нова Варош, поводом дана Општине – 01.новембар 2014.године. 

II

            Критеријуми за доделу награда за најуспешније студенте су:

1.  Да су редовни студенти основних академских студија и дипломских академских студија – мастер;

2.  Да имају просечну оцену студирања изнад 9,5;

3.   Да немају више од 26 година;

4. Да имају пребивалиште на територији општине Нова Варош. 

Опширније...
 


Страна 92 од 117

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза