Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кат.парц.бр.175/18 и 900/7 КО Брдо, општина Нова Варош

Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кат.парц.бр.175/18 и 900/7 КО Брдо, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10), 

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кат.парц.бр.175/18 и 900/7 КО Брдо, општина Нова Варош 

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Топаловић Жељко, ул. Вионик бр.14, Нова Варош.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кат.парц.бр.175/18 и 900/7 КО Брдо, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 03.12.2022.  ДО  09.12.2022.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 900 ДО 1400 ЧАСОВА. 

• Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат, могу доставити на писарницу општинске управе Нова Варош (Услужни центар, шалтер бр.2), искључиво у писаном облику у току трајања јавне презентације.

• Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат који је предмет јавне презентације, потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство.

• У року од три дана од дана завршетка јавне презентације, Општинска управа – Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство, ће доставити Комисији за планове Скупштине општине Нова Варош Урбанистички пројекат са извештајем о одржаној јавној презентацији који садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, које су достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

• Комисија за планове је дужна да у року од осам дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта са Просторним планом општине Нова Варош и Законом о планирању и изградњи, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и у наведеном року достави свој извештај са предлогом о прихватању или одбијању потврде истог Одељењу за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство. 

Цео иурбанистички пројекат можете погледати овде

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?