Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације за постављање стационарне монтажне базе за производњу бетона на кп. бр.3390 КО Бистрица, са манипулативним површинама на кп.бр.3392/1 и 3393/3 КО Бис,НВ

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације за постављање стационарне монтажне базе за производњу бетона на кп. бр.3390 КО Бистрица, са манипулативним површинама на кп.бр.3392/1 и 3393/3 КО Бис,НВ

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације за

постављање стационарне монтажне базе за производњу бетона

на кат. парц. бр.3390  КО Бистрица, са манипулативним површинама на кат.парц.бр.3392/1 и 3393/3 КО Бистрица, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Дулановић Мирјана, ул. Магистрални пут бр.73, Нова Варош.

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за урбанистичко – архитектонску разраду локације за постављање стационарне монтажне базе за производњу бетона на кат. парц. бр.3390  КО Бистрица, са манипулативним површинама на кат.парц.бр.3392/1 и 3393/3 КО Бистрица, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 06.01.2023.  ДО  12.01.2023.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Цео текст јавног позива можете погледати овде.

Увид у урбанистички пројекат можете извршити овде.

Катастарско-топографски план катастарских парцела можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?