Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Обавештење о Инструкцији о поступању општинских-градских управа у примени и спровођењу одлуке уставног суда Републике Србије бр. IУз-60/2021

Обавештење о Инструкцији о поступању општинских-градских управа у примени и спровођењу одлуке уставног суда Републике Србије бр. IУз-60/2021

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године ("Службени гласник РС", број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17,50/18, 46/-УС, 51/21-УС, 53/21 УС, 66/21, 130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: "одсуство због комликација у вези са одржавањем трудноће", или у делу који гласи "уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће" није у сагласности са Уставом, тако да од 14. фебруара 2024. године члан 13. став1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи:

"Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета за лице из члана 12. овог закона утврђује се на основу збира месечних основица н акоји су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18. месеци који предходе првом месецу од почињања породиљског одсуства".

Корисници права којима је Решење достављено почев од 19. априла 2019. године, уколико сматрају да им је право повређено могу поднети захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правоснажно.

Рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) је шест месеци од дана објављивања Одлуком уставног суда, односно до 14. августа 2024. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НОВА ВАРОШ

Текст Инструкције можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?