Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње хотела апартманског типа на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње хотела апартманског типа на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње хотела апартманског типа  на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње хотела апартманског типа  на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Батаковић Марко, Брдо, Нова Варош. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње хотела апартманског типа  на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 29.03.2024. ДО 04.04.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

 Цео текст Јавног позива можете погледати овде.

Увид у Урбанистички пројекат можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?