Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Објашњење у вези издавања водних услова за сеоске водоводе

Објашњење у вези издавања водних услова за сеоске водоводе

Ел. пошта Штампа

Да би инвеститор добио одобрење за градњу, објавио почетак радова, а затим по завршеној изградњи објекта добио употребну дозволу потребно је прибавити водне услове, водну сагласност и водну дозволу.

У поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и за извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму, инвеститор је дужан да прибави водне услове. Водни услови се издају за израду Главног пројекта. После израде Главног пројекта инвеститор доставља пројекат на сагласност. Одобрење за изгрању нових и реконструкцију постојећих објеката и постројења  и извођење других радова,може се издати по предходно прибављеној водној сагласности. По издавању водне сагласности у року од две године инвеститор је дужан да отпочне радове. По завршетку радова инвеститор подноси захтев за издавање водне дозволе која је потребна за добијање употребне дозволе. Водном дозволом се утврђује начин и услови за употребу и  коришћење вода и испуштање вода.

Захтев за издавање водних  услова садржи:

1. Опште податке о подносиоцу захтева;

2. Основне податке о  објекту, односно радовима.

Документација која се подноси уз захтев је следећа:

1. копија плана парцеле;

2. извод из листа непокретности;

3. информација о локацији или локацијска дозвола издата у складу са Законом којим се уређује планирање и изградња;

4. мишљење јавног водопривредног предузећа;

5. мишљење Министарства надлежног за послове туризма за објекте и радове  на територији бањског места;

6. технички опис објекта односно радова;

7. доказ о решеним имовинско - правним односима

У случају да су потребна и нека друга документа, што зависи од специфичности објекта, инвеститор ће после подношења захтева накнадно бити обавештен да уколико је потребно допуни документацију.

Сва детаљнија обавештења можете добити на телефон: 033/63-664 или у канцеларији  број 205, други спрат Општинске управе Нова Варош.

ОПШТИНСКА УПРАВА

НОВА ВАРОШ

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?