Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ОГЛАС ЗА ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ

ОГЛАС ЗА ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Ел. пошта Штампа

Управни одбор ТСЦ ``Златар`` Нова Варош, на основу члана 33. Закона о јавној својини (``Сл. гласник РС`` бр. 72/2011) и члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (``Сл. гласник РС`` бр. 24/2012), Одлуком бр. 118/2013 од 29.05.2013. год. расписује

О Г Л А С

ЗА ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ

за давање у подзакуп пословне просторије продавнице која се налази у склопу хотела "Панорама"

1. ПРЕДМЕТ давања у закуп је пословна просторија продавнице која се налази у склопу хотела "Панорама" на Брду, Нова Варош.

2. Непокретност из тачке 1. овог огласа даје се у подзакуп на период од 10 година, на основу јавног надметања-лицитације уз обавезу запошљавања минимум 2 радника са списка Националне службе за запошљавање у Новој Вароши, а добиће га онај субјект који понуди запослење највећег броја радника и највећи износ закупнине.

3. Поступак јавног надметања - лицитације по овом Огласу спровешће Комисија одређена посебним решењем (у даљем тексту: Комисија).

4. Право учешћа на Огласу имају сва физичка и правна лица која до почетка јавног надметања на благајни Општинске управе уплате депозит у износу од 1.000 еура (у динарској противвредности по средњем курсу еура на дан уплате).

Средства од депозита најповољнијег понуђача искористиће се за опремање предметне пословне просторије а плаћање ће се вршити по фактурама извођача радова.

5. Пријаве по Огласу за јавно надметање подносе се Комисији. Учешће на Огласу заинтересовани могу извршити од дана објављивања Огласа у листу "Златарске новости", па све до један час пре почетка рада Комисије за спровођење јавног надметања.

6. Јавно надметање ће се спровести у просторијама Општине Нова Варош, у сали на V спрату, дана 05.07.2013.године, са почетком у 13 часова.

7. O резултатима спроведеног поступка јавног надметања - лицитације, учесници ће бити обавештени у року од 8. дана од дана закључења поступка јавног надметања - лицитације.

8. За сва ближа обавештења о предметној локацији, учесници Огласа се могу обратити Новаковић Ивани, сваким радним даном у времену од 7,30 – 15 часова или на телефон 063/319971.

ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА

ТСЦ ``ЗЛАТАР``

Предраг Попадић

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?