Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна О Г Л А С - за други круг лицитације

О Г Л А С - за други круг лицитације

Ел. пошта Штампа

На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", бр.72/11), члана 72. тачка 11. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012) и Закључка Општинског већа бр.06-25/2013-03 од 19.07.2013.године, Општинско веће општине Нова Варош расписује

 

О Г Л А С

за други круг лицитације

за давање у закуп на период од три године кат.парцеле бр.752/13 КО Нова Варош у улици Светог Саве број 1. за постављање летње баште

I ПРЕДМЕТ давања у закуп, на период од три године путем јавног надметања-лицитације чини:

1. кат.парцела бр.752/13, уписана у листу непокретности бр. 44 КО Нова Варош, као  јавна својина општине Нова Варош.

Почетна цена: 2.000 еура ( у динарској противвредности по средњем курсу еура на дан уплате).

Износ кауције: 2.000 еура ( у динарској противвредности по средњем курсу еура на дан уплате).

II Непокретност из тачке 1.овог става, добиће онај субјект који понуди највишу цену за предметну непокретност.

III Поступак јавног надметања по овом Огласу спровешће Комисија одређена посебним решењем (у даљем тексту: Комисија).

Право учешћа на Огласу имају сва физичка и правна лица. Пријаве по Огласу за јавно надметање подносе се Комисији. Учешће на Огласу и полагање кауције, заинтересовани могу извршити од дана објављивања Огласа у листу "Златарске новости", па све до један час пре почетка рада Комисије за спровођење јавног надметања.

IV Јавно надметање ће се спровести у просторијама Општине Нова Варош, у сали на V спрату, дана 05.08.2013.године, са почетком у 12 часова.

V Лицитациони корак је 50 еура.

VI O резултатима спроведеног поступка јавног надметања, учесници ће бити обавештени у року од 8. дана од дана закључења поступка јавног надметања.

VII За сва ближа обавештења о предметној локацији, учесници Огласа се могу обратити Oдељењу за имовинско правне, комунално стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције, сваким радним даном у времену од 7,30 – 15,00 часова или на телефон 033/62-140. Особа за контакт Бобан Васиљевић.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?