Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив

Јавни позив

Ел. пошта Штампа

       На основу чланoва 43. став 1. тачка 4., 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 i 88/10),  и члана 3.  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, Aнекса Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике з за 2013. Годину,

ОПШТИНА   НОВА  ВАРОШ

у сарадњи са

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

Објављују

ИЗМЕНУ 

ЈАВНОГ ПОЗИВА

ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2013. ГОДИНИ ОБЈАВЉЕНОГ 24.05.2013. ГОДИНЕ 

 Измене су: 

·        У делу ''I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА'' мења се други став и гласи: 

''Субвенција се одобрава у утврђеном износу, с тим да се исплата врши у два дела, први у току текуће године и други у наредној години до 31.07.2014. године, послодавцима који запошљавају до 50 незапослених лица  пријављених на евиденцији НСЗ у Филијали Пријепоље.''

·        у делу ''II ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА'''мењају се услови и то став 1. Тачка 1 тако да сада гласи:  

''да запошљавају лица која се налазе на евиденцији НСЗ-Филијала Пријепоље, у моменту подношења захтева,  на новоотвореним радним местима;''

·         у делу III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ- Бодовање захтева додаје се нови став који гласи:  

''Председник општине може донети одлуку о додатним критеријумима при бодовању захтева.''

·            у истом делу - Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места  мења се став 2 и гласи: 

''Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места, доноси  председник Општине Нова  Варош.''

·        У делу ''IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА'' мења се став 1 и гласи:

''Уговор закључују председник Општине, Директор Филијале НСЗ Пријепоље и подносилац захтева у року од 30 дана од дана доношења одлуке (коју је донео председник општине), а најкасније до утрошка средстава предвиђених за ову намену.''

                ·        У делу '' VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ'' додаје се нови став и гласи : 

''Захтеви који су поднети по објављеном конкурсу, до момента објављивања Измене текста јавног позива узеће се у разматрање, осим у случају одустанка од поднетог захтева. ''

Остали делови конкураса који нису обухваћени овим Изменама остају непоромењени.

Измена Конкурса важи од дана објављивања на огалсној табли.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?