Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна САОПШТЕЊЕ

САОПШТЕЊЕ

Ел. пошта Штампа

САОПШТЕЊЕ 

Резултати Јавног конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана која делују на територији општине Нова Варош за 2014. Годину, објављеног 27.03.2014.године 

„Унапређење правног и успостављање транспарентног финансијског оквира из буџета  државе и локалне самоуправе за подршку програмским и пројектним активностима организација цивилног друштва (ОЦД), кључни су елементи подстицајног окружења за развој и одрживост цивилног сектора.”- наводи се у Водичу за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа који је објавила Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, 2013.године. Правни оквир за транспарентно финансирање удружења и других ОЦД уређено је већим бројем закона и подзаконских аката РС, између осталих и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења ( „Сл.гласник РС, бр.8/12”). У том смислу, локална самоуправа има обавезу да додељује средства на основу спроведеног јавног конкурса и да закључује уговоре о реализацији одобрених пројеката. Општина Нова Варош је јавни конкурс расписала 27. марта 2014. године. Конкурс је спроведен је на основу споменуте законске регулативе, односно Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Нова Варош, бр. 06-7/31/2014-03. Правилник и препадајућа документација може се пронаћи на званичној интернет страници www.novavaros.rs .

На јавни конкурс, Комисији за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана ОУ Нова Варош стигло је укупно 20 пријава предлога пројеката од 18 удружења која су аплицирала на овом позиву. Осим 13  удружења регистрованих са седиштем у Новој Вароши, на конкурс се јавило и 5 удружења међуопштинског карактера.

Утврђивањем испуњености формалних услова Јавног конкурса, Комисија је размотрила пријаве и  констатовала да некомплетну и непотпуну докуменцију имају предлози  6 апликаната, односно 30% пријава. Осим тога, 20% предлога пројеката није одговарало услову позива да се пројектне активности одвијају на територији општине Нова Варош, те из тог разлога нису вредновани пројекти 4 регионална удружења чије је седиште у Ужицу. Услове конкурса је испунило 8 удружења, односно 10 приспелих пројектних апликација. 3 пројекта су из области културе, 1 пројекат из области манифестација, 1 пројекат из области пољопривреде, 1 из области развоја предузетништва, 4 пројекта из области социјалних и хуманитарних програма. Комисија је вредновала и рангирала пројекте према унапред дефинисаној Листи критеријума која је такође доступна на општинском сајту. У оцењивању пројектних идеја,  капацитет пројекта тј квалитет пројектне идеје; разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта; развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта као и економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, били су међу најзначајнијим критеријумима за бодовање приспелих апликација. На основу извештаја Комисије и Листе вредновања и рангирања приспелих пројеката,  Председник општине је донео Одлуку о финансирању истих ( објављено на општинском сајту).

На првом јавном конкурсу распоређено је 903.840,00 динара за пројекте удружења грађана, док је износ за удружење из области пољопривреде 895.000,00 динара.

С обзиром на квалитет пристиглих предлога који нису испунили формалне услове конкурса због недостајуће документације и 4.701.160,00 динара неутрошених средстава планираних за ове намене у буџету за 2014.годину, Комисија ће расписати 29.априла 2014.године Други Јавни конкурс на који могу конкурисати Удружења која нису то право остварила у првом позиву.

            Према подацима из АПР, број регистрованих активних удружења са седиштем у Новој Вароши је 36. Међутим, већина ових удружења нису видљива са својим акцијама нити су активна у свом деловању. У циљу подизања људских капацитета и подршке пројектним активностима удружења, оснаживања и осамостањивања у раду  удружења, Одељење за привреду и локални економски развој ће у сарадњи са РРА Златибор и независним лиценцираним стручњацима из области управљања пројектним циклусом, организовати у наредним месецима обуке представника ОЦД.

Комисија за расподелу буџетских средстава

 за дотације удружењима грађана ОУ Нова Варош

председник Комисије

Маријана Ђокић

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?