Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Оглас

Оглас

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке Надзорног одбора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош, а у складу са Одлуком о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју насељеног места Нова Варош и Туристичке зоне Златар, расписује се

О  Г  Л  А  С

о давању  у закуп земљишта ради постављања привремених објеката у периоду одржавања манифестације "Златарфест", од 24. до 27.07.2014.године

I ПРЕДМЕТ давања у закуп земљишта путем јавног надметања-лицитације чине:

1.делови кат. парцеле бр. 179/2, 221/1 и 213/1 КО Нова Варош (зелена површина изнад Трга Војводе Петра Бојовића уз ул. Николе Тесле), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: В1, В2, В3 и В4, појединачне површине 64m2, ради постављања отворене летње терасе, по почетној  цени  од 1152,00 дин. 

2.делови кат. парцеле бр. 175/1 КО Нова Варош (плато између Дома културе и Лимских ХЕ), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: В5 и В6, појединачне површине 80 m2, ради постављања отворене летње терасе, по почетној  цени  од 1440,00 дин. 

3.делови кат. парцеле бр. 179/2 и 213/1 КО Нова Варош (зелена површина изнад Трга Војводе Петра Бојовића), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: Р1, Р2, Р3, Р4 и Р5 појединачне површине 25 m2, ради постављања тезге за продају брзе хране-роштиља, по почетној  цени  од 1350,00 дин. 

4.делови кат. парцеле бр. 180/1 КО Нова Варош (паркинг простор уз ул Николе Тесле), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7 и Г8, појединачне површине 6m2, ради постављања тезге за уличну продају (кокице, шећерна вуна, кукуруз, сладолед, балони и сл.), по почетној  цени  од 864,00 дин.

5.делови кат. парцеле бр. 213/1 КО Нова Варош (Трг војводе Петра Бојовића), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 и Т7 појединачне површине 4m2, ради постављања точилице за пиво, по почетној  цени  од 1200,00 дин.

6.кат. парцеле бр. 212/1 КО Нова Варош (Паркинг наспрам Лимских ХЕ), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: П1 и П2 појединачне површине 200m2, ради постављања забавног парка за децу, по почетној  цени  од 1800,00 дин.

II Земљиште из тачке I овог става, добиће онај субјект који понуди највишу цену за предметну непокретност.

III Поступак јавног надметања по овом Огласу, спровешће Комисија одређена посебним решењем (у даљем тексту: Комисија).

       Право учешћа на Огласу за локације које се уступају ради продаје хране и пића, имају правна лица која имају регистровану радњу за обављање угоститељске делатности на територији Општине Нова Варош, а за остале локације свако физичко и правно лице. Пријаве по Огласу за јавно надметање подносе се Комисији подношењем захтева у писарници Општинске управе. Учешће на лицитацији, заинтересовани могу пријавити од дана објављивања Огласа па све до један час пре почетка рада Комисије за спровођење јавног надметања.  

IV  Јавно надметање ће се спровести у просторијама Општине Нова Варош, у сали на V спрату, дана 16.07.2014.године, са почетком у 10 часова.

V   Лицитациони корак је 500,00 дин.

VI О резултатима спроведеног поступка јавног надметања учесници ће бити обавештени у року од 3 дана од дана закључења поступка јавног надметања.

VII За сва ближа обавештења о предметној локацији, учесници Огласа се могу обратити Урбанистичкој служби општине Нова Варош, сваким радним даном у времену од 7,30-15 часова или на телефон 033/61-325.

 ПЛАН ТРГА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?