Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 114, КО Дражевићи, Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука УС), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројектa „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 114 КО Дражевићи, Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта предузећа „Сложна браћа Зоран и Неле“ доо , Дрмановићи, начелник Општинске управе општине Нова Варош доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 114, КО Дражевићи, Нова Варош, чији је носилац предузеће „Сложна браћа Зоран и Неле“ доо , Дрмановићи, , НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

Опширније...
 

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“ на катастарској парцели број 116, КО Дражевићи, Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука УС), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројектa „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 116 КО Дражевићи, Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта Smart Recycling doo, Београд, Зрењанински пут 132 Б, начелник Општинске управе општине Нова Варош доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 116, КО Дражевићи, Нова Варош, чији је носилац Smart Recycling doo, Београд, Зрењанински пут 132 Б, НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

Опширније...
 

Обавештење за јавност о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Радио базна станица на локацији „KG3512_01 UE_Nova Varos Opstina“ mreže GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 мреже јавних телекомуникација „A1 Србија“доо

„А1 Србија“доо  поднео је Општинској управи Захтев за одлучивање о потреби утицаја на животну средину пројекта:

Радио базна станица на локацији „KG3512_01 UE_Nova Varos Opstina“ mreže GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100

Локација: Кат.парцела број 918/1  КО Нова Варош.

Увид у поднети захтев и документацију заинтересовани грађани и организације могу извршити сваког радног дана 10 – 14 часова у просторијама инспекције, у периоду 16.06.2023. – 30.06.2023.године, зграда Општинске управе,  Карађорђева 32, 3.спрат, канц. 311

Рок за достављање мишљења и предлога  је 03.јул 2023.године.

ОПШТИНСКА УПРАВА

НОВА ВАРОШ

 


Страна 3 од 14

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?