Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа Нова Варош, Одељење за имовинско-правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције, на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о давању сагласности на студију опроцени утицаја на животну средину

На захтев носиоца пројекта, Предузећа „Сложна браћа Зоран и Неле“ доо Огранак „Путеви Златар“ из Дрмановића,Одељење за имовинско-правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Постројење за производњу асфалтних мешавина капацитета 40т/ч, чија се реализација планира на кат. парц. бр. 839/2 и 839/3 КО Дрмановићи, општина Нова Варош.

Опширније...
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" бр.36/2015) инспекција за заштиту животне средине општине Нова Варош, објављује:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Опширније...
 

Решење о издавању дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 59. 60. 64. 66. 70. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 136. 140. и 141 Закона о општем упрвном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), решавајући по захтеву предузетника БРАНКО ШАКОВИЋ ПР ТРГОВИНА ОТПАДОМ "НИЏО" ВРАНЕША, Новa Варош, за издавање интегралне дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада на територије општине Нова Варош, бр. 501 - 276/2017-06 од 18. 12. 2017. године, Одељење за имовинско правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, доноси

РЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКУ ПРИПРЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 ИЗДАЈЕ СЕ дозвола за складиштење и механичку припрему неопасног отпада: отпадна пластика (искључујући амбалажу)- 020104, отпад од метала-02 0110, отпадна пластика-070213, метална амбалажа-150104, мешана амбалажа-15 0106, отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте-160106, ферозни метали-160117, обојени метали-160118, бакар, бронза, месинг-170401, алуминијум-170402, мешани метали-170407, отпад од гвожђа и челика-191001, отпад од обојенух метала-191002, метали који садерже гвожђе-191202, обојени метали-191203, пластика и гума-191204, метали-200140

Опширније...
 


Страна 2 од 7

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?