Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Обавештење

Ел. пошта Штампа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу одлуке о општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Нова Варош, дана 26.03.2024. године, по налогу Општинске управе и комуналног инспектора, вршиће се уклањање одбачених предмета, ствари и кабастог отпада са јавних површина. 

Позивамо грађане да до уторка 26.03.2024. године, одложе дотрајале предмете, ствари и кабасти отпад на то предвиђено место тј. поред контејнера у својим насељима. 

Молимо грађане да у будућем периоду, а после уклањања напред наведеног, отпад одлажу на прописан начин јер у супротном биће санкционисани.

КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР

Ненад Вјетровић

 

Kонкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње на територији општине Нова Варош у 2024.години

Ел. пошта Штампа

У складу са уговором о сарадњи закљученим између општине Нова Варош и Фондације Ана и Владе Дивац, а у оквиру пројекта  “Дивац пољопривредни фондови – Нова Варош 2024.” - Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са општином Нова Варош,  расписује:

KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЛАСТЕНИЧKЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ У 2024.ГОДИНИ

Kонкурсом је планирана подршка пољопривредницима, који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Нова Варош, са циљем да оснаже породице на селу и да им се омогући економско јачање. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 3,000.000,00 динара. 

Право учешћа на овом конкурсу имају:

-Физичка лица, носиоци регистрованог породичног пољопривредног газдинства са територије општине Нова Варош, са адресом становања на селу.

-Пољопривредници  који  желе да отпочну  или прошире свој посао везан  за пластеничку производњу

-Kоји су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству  посредника

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу зграде на гробљу – просторије за испраћај, на кат.парц.бр.438/4 КО Тиква, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу зграде на гробљу – просторије за испраћај, на кат.парц.бр.438/4 КО Тиква, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Општина Нова Варош, ул.Карађорђева бр.32.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу зграде на гробљу – просторије за испраћај, на кат.парц.бр.438/4 КО Тиква, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 15.03.2024.  ДО  21.03.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 8 од 205

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?