Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Урбанизам Документа урбанизам

Документа урбанизам

Ел. пошта Штампа ПДФ

Контакт телефон Урбанистичке службе: 033/61-325.

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕМЕЉА

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ПРИВРЕМЕНЕ ГРАђЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

ОБРАЗАЦ захтева за потврду ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, односно ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ОБРАЗАЦ захтева за добијање УСЛОВА ЗА ИСПРАВКУ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

Oбразац ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

ОБРАЗАЦ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

Образац ПРИЈАВА РАДОВА

ОБРАЗАЦ ПРОМЕНА ИНВЕСТИТОРА

ОБРАЗАЦ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Нови образац за легализацију

Образац члан 145

Списак издатих грађевинских дозвола

Списак издатих локацијских услова

Програм уклањања објеката за други квартал 2015. године

Програм пописа нелегално изграђених објеката

Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Нова Варош

Програм пописа незаконито изграђених објеката

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:

Просторни план општине Нова Варош (усвојен и Одлука о усвајању плана је објављена - "Службени лист општине Нова Варош", бр. 1/2012)

Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош,са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош на животну средину (Усвојена Одлука је објављена у Службеном листу општине Нова Варош бр. 11/2013)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 2/2016)

План детаљне регулације система за водоснабдевање насеља Горње Трудово, Штитково, Божетићи и Буковик са изворишта Ћурчића врело ("Службени лист општине Нова Варош", бр.17/2015)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ:

Урбанистички пројекат за доградњу и промену нaмене економског објекта у погон за производњу биомасе, пелета и брикета

Потврда о усвајању урбанистичког пројекта

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?