Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на кат. парцели бр.188/3 KO Брдо, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на кат. парцели бр. 188/3 KO Брдо

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на  кат. парцели бр.188/3 KO Брдо, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Зечевић Александар, ул.Јањића брег бр.14, Нова Варош

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на кат. парцели бр.188/3 KO Брдо, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 12.04.2024. ДО 19.04.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње хотела апартманског типа на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње хотела апартманског типа  на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње хотела апартманског типа  на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Батаковић Марко, Брдо, Нова Варош. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње хотела апартманског типа  на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 29.03.2024. ДО 04.04.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр. 55/2 и 56/1 KO Брдо

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр. 55/2  и 56/1 KO Брдо  

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак

на кат. парцелама бр. 55/2  и 56/1 KO Брдо

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Maтијевић Верољубка, Брдо, Нова Варош.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње стамбеног викенд објекта на кат. парцели бр. 1071  KO Вилови, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 29.03.2024. ДО 04.04.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 1 од 199

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?