Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

јавни увиду нацрт плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи-комарани

Ел. пошта Штампа

У складу са чл.50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23, у даљем тексту: Закон), чл.19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10) и чл.55.-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/19),

о г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

у

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ II ФАЗЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НОВЕ ВАРОШИ И УСПУТНИХ НАСЕЉА СА ИЗВОРИШТА ЋУРЧИЋА ВРЕЛО, ДЕОНИЦА БОЖЕТИЋИ-КОМАРАНИ

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ II ФАЗЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НОВЕ ВАРОШИ И УСПУТНИХ НАСЕЉА СА ИЗВОРИШТА ЋУРЧИЋА ВРЕЛО, ДЕОНИЦА БОЖЕТИЋИ-КОМАРАНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

• ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи - Комарани (у даљем тесту: Нацрт ПДР) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи - Комарани (у даљем тесту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 17. маја до 17. јуна 2024.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана од 900 до 1400 часова, у згради Општинске управе Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 у Новој Вароши (канцеларија 411), као и на интернет страници Општине Нова Варош (www.novavaros.rs).

• Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, на писарници Општинске управе Нова Варош, улица Карађорђева бр.32, Нова Варош, у току трајања јавног увида, закључно 17. јуна 2024.године. 

Целу документацију можете преузети овде

 

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Нова Варош за 2024. годину

Ел. пошта Штампа

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама општине Нова Варош, на основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.), члана 72. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008.) и Правилника о распоређивању буџетских средстава за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница, које делују на територији општине Нова Варош број 06-4/7/2018-02 и Одлуке Председника општине бр. 400-67/2024-08 расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

Општинска управа Нова Варош, дана 17.05.2024. године расписује Јавни позив за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош за 2024. годину.

Цео текст конкурса и преатећу документацију можете преузети овде.

 

 

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана која делују у области социо-хуманитарног рада, пољопривреде, противпожарне заштите, културе и заштите животне средине на територији општине Но

Ел. пошта Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закони), Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2024. годину број 06-113/2/2023-02 од 21.12.2023. године (''Службени лист општине Нова Варош'', број 12/2023), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош броj 06-32/14/2018-02 од 09.05.2018. године („Службени гласник РС“, број 07/2018 од 10.05.2018. године) и Одлуке Председника општине Нова Варош бр. 400-66/2024-08 од 13.05.2024. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ У ОБЛАСТИ СОЦИО-ХУМАНИТАРНОГ РАДА, ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, КУЛТУРЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења која делују на територији општине Нова Варош за 2024. годину.

На основу овог конкурса расподелиће се 5.300.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2024. годину.

Средства ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

- Социо-хуманитарног рада (укључујући удружења пензионера), у укупном износу од 1.200.000,00 динара

- Пољопривреде (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога), у укупном износу од 3.000.000,00 динара

- Противпожарне заштите, у укупном износу од 100.000,00 динара

- Културе, у укупном износу од 500.000,00 динара

- Заштите животне средине, у укупном износу од 500.000,00 динара

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Нова Варош нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

Попуњавање образаца конкурсне документације врши се искључиво у електронској форми, на српском језику.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Цео текст јавног конкурса можете погледати овде.

Образац пријаве и пратећу документацију можете преузети овде.

 

 
Још чланака...


Страна 1 од 201

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?