Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за препарцелацију кат.парц.бр.959/3 и 960/5 КО Акмачићи и изградњу стамбених објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама/прва фаза

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за препарцелацију кат.парц.бр.959/3 и 960/5 КО Акмачићи и изградњу стамбених објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама / прва фаза

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Димитрије Пауновић из Нове Вароши, ул.Николе Тесле бр.3.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за препарцелацију кат.парц.бр.959/3 и 960/5 КО Акмачићи и изградњу стамбених објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама / прва фаза, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 12.07.2024. ДО 18.07.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Нова Варош

Ел. пошта Штампа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и  оступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 и 63/2023), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине НОВА ВАРОШ» број 1/2024), Председник општине НОВА ВАРОШ је дана 05.07.2024. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

I

- Предмет јавног надметања -

Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије по условима првог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас) у општини НОВА ВАРОШ

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројект приступне саобраћајнице до регионалне санитарне депоније Бањица” - трансфер станице у општини Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког  пројект приступне саобраћајнице

до регионалне санитарне депоније „Бањица” - трансфер станице

у општини Нова Варош

Подносилоц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Општина Нова Варош, ул.Карађорђева 32, Нова Варош.

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта приступне саобраћајнице до регионалне санитарне депоније „Бањица” - трансфер станице на кат. парцелaма бр.430/6, 430/5, 430/2, 430/4, 421/1, 421/2 КО Челице, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 28.06.2024. ДО 05.07.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 1 од 205

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?