Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр.1660/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак

на кат. парцелама бр.1660/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Ђорђе Бошњаковић, ул. Вионик бр.3, Нова Варош. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр.1660/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 14.11.2022.  ДО  21.11.2022.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину

Ел. пошта Штампа

На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2022. годину, Председник општине расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

ЗА 2022. ГОДИНУ

Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, за 2022. годину у укупном износу од  3.858.443,70 динара

Опширније...
 

Одлуку о расписивању саветодавног референдума о промени подручја месних заједница на територији општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа

На основу члана 40. Статута општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, бр.4/2019 и 4/2020), члана 11.Одлуке о месним заједницама на територији општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, бр.17/2019) и Закључка Скупштине општине Нова Варош бр.06-90/25/2022-03 од 29.08.2022.године, Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 28.10.2022.године доноси 

Одлуку 

о расписивању саветодавног референдума о промени подручја месних заједница на територији општине 

Нова Варош

 Расписује се саветодавни референдум ради потврђивања акта о промени подручја месних заједница на територији општине Нова Варош предложен од стране Општинског већа општине Нова Варош, који је Скупштина општине усвојила на 18.седници одржаној 13.септембра 2022.године.

 II 

 Саветодавни референдум ће се одржати 25.12.2022.године  у времену од 7,00 до 20,00 часова. 

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 7 од 176

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?