Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта изградње друге фазе туристичког кампа, на кат. парц. бр. 1200/2 КО Акмачићи

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње друге фазе туристичког кампа,

 на кат. парц. бр. 1200/2 КО Акмачићи

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Тамара Пурић из Београда - Земун, ул.Раде Кончара 13а.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње друге фазе туристичког кампа, на кат. парц. бр. 1200/2 КО Акмачићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 07.05.2024. ДО 13.05.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта изградње викенд објекта на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње викенд објекта на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње викенд објекта на кат. парцели

 бр. 277/1 KO Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Мрдаковић Данило, ул.Константина филозофа 8/1/7, Вождовац, Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње стамбеног викенд објекта на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 03.05.2024. ДО 10.05.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Обавештење о расписивању избора за 02. јун 2024. године

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији, Општинска управа Нова Варош на основу Закона о јединственом бирачком списку (“Сл.гласник РС“, бр.15/2012,..,34/2024)

О Б А В Е Ш Т А В А 

Грађане општине Нова Варош, да је донета Одлука о расписивању за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 02. јуна 2024.године. 

Општинска управа Нова Варош, која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе , изложиће део бирачког списка за подручје општине Нова Варош. Део бирачког списка излаже се на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту јединице локалне самоуправе грађанима, уношењем јединственог матичног броја грађана, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Део бирачког списка изложен је у седишту Општинске управе, на II спрату у канцеларији број 1, сваког радног дана од 8-15 часова, а суботом и недељом у времену од 9-13 часова.

Увид у бирачки списак, у смислу закона који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора, да се упишу у јединствени бирачки списак за подручје општине Нова Варош уз прилагање потребних доказа.

Име и презиме бирача који је припадник националне мањине, на његов лични захтев, двојако се уписује: прво ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.

Решење на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024.године до 24,00 часа, а након закључења бирачког списка захтев за промене у бирачком списку  подноси се  Општинској управи  општине Нова Варош или непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

 

 
Још чланака...


Страна 2 од 201

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?