Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана која делују у области социо-хуманитарног рада, пољопривреде, противпожарне заштите, културе и заштите животне средине на територији општине Но

Ел. пошта Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закони), Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2024. годину број 06-113/2/2023-02 од 21.12.2023. године (''Службени лист општине Нова Варош'', број 12/2023), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош броj 06-32/14/2018-02 од 09.05.2018. године („Службени гласник РС“, број 07/2018 од 10.05.2018. године) и Одлуке Председника општине Нова Варош бр. 400-66/2024-08 од 13.05.2024. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ У ОБЛАСТИ СОЦИО-ХУМАНИТАРНОГ РАДА, ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, КУЛТУРЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења која делују на територији општине Нова Варош за 2024. годину.

На основу овог конкурса расподелиће се 5.300.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2024. годину.

Средства ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

- Социо-хуманитарног рада (укључујући удружења пензионера), у укупном износу од 1.200.000,00 динара

- Пољопривреде (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога), у укупном износу од 3.000.000,00 динара

- Противпожарне заштите, у укупном износу од 100.000,00 динара

- Културе, у укупном износу од 500.000,00 динара

- Заштите животне средине, у укупном износу од 500.000,00 динара

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Нова Варош нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

Попуњавање образаца конкурсне документације врши се искључиво у електронској форми, на српском језику.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Цео текст јавног конкурса можете погледати овде.

Образац пријаве и пратећу документацију можете преузети овде.

 

 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта изградње друге фазе туристичког кампа, на кат. парц. бр. 1200/2 КО Акмачићи

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње друге фазе туристичког кампа,

 на кат. парц. бр. 1200/2 КО Акмачићи

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Тамара Пурић из Београда - Земун, ул.Раде Кончара 13а.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње друге фазе туристичког кампа, на кат. парц. бр. 1200/2 КО Акмачићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 07.05.2024. ДО 13.05.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта изградње викенд објекта на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње викенд објекта на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње викенд објекта на кат. парцели

 бр. 277/1 KO Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Мрдаковић Данило, ул.Константина филозофа 8/1/7, Вождовац, Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње стамбеног викенд објекта на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 03.05.2024. ДО 10.05.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 4 од 204

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?