Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр.436/2 и 434/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак

 на кат. парцелама бр.436/2 и 434/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Здравко Копуновић, ул. Филипа Вишњића бр.18, Нова Варош.      

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр.436/2 и 434/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 25.11.2022.  ДО  01.12.2022.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 

Јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Нова Варош у 2022.години

Ел. пошта Штампа

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20),  и члана 40. Статута општине Нова Варош ( „Службени лист Oпштине Нова Варош“, број 4/2019 и  4/2020), Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2022.годину број 06-186/2/2021-02   од 23.12.2021.године, Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта у општини Нова Варош у 2022. години ( Одлука Скупштине општине Нова Варош, „Службени лист Општине Нова Варош“ број 06-107/5/2022-03 од 20.10.2022.године ), Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Нова Варош у 2022.години ( Одлука ОВ бр 06-119/26/2022-03 од 09.11.2022.године),  Комисија за спровођење реализације мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Нова Варош у 2022.години

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Нова Варош у 2022.години

I ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Члан 1.

Циљ спровођења Јавног позива за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Нова Варош у 2022.години је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима, као и смањење загађења ваздуха и смањење емисија штетних гасова.

Опширније...
 

Упитник за прикупљање идеја грађана за финансирање пројеката из буџета за 2023. годину

Ел. пошта Штампа

УПИТНИК ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИДЕЈА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Поштовани суграђани,

Општина Нова Варош припрема буџет за 2023. годину. Наша жеља је да план финансирања важних пројеката за живот свих грађана Нове Вароши урадимо заједно са Вама. Уколико имате идеју која би Ваш живот и живот свих наших суграђана учинила квалитетнијим и бољим молимо Вас да попуните упитник који можете преузети овде.

 
Још чланака...


Страна 6 од 176

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?