Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 2023

Ел. пошта Штампа

На основу члана 4.и 83. («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи

Нова Варош

 

 I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава:

Имовинско - правни послови управљања имовином и нормативно правни послови за потребе Општинског већа“ под редним бројем 3.  у Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, разврстаног у звање  саветник - 1 извршилац.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објеката туристичке намене, на кат.парц.бр.999/10 КО Комарани, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу објеката туристичке намене, на кат.парц.бр.999/10 КО Комарани, општина Нова Варош

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Blue Llama doo, Комарани, Пробрдо 9.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу објеката туристичке намене, на кат.парц.бр.999/10 КО Комарани, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 16.12.2022.  ДО  22.12.2022.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ - Саветодавни референдум

Ел. пошта Штампа

Обавештавају се грађани општине Нова Варош да ће се 25.децембра 2022.године у времену од 7,00 до 20,00 часова, спровести Саветодавни референдум за промену подручја месних заједница општине Нова Варош, у следећим месним заједницама:

          -МЗ АКМАЧИЋИ

          -МЗ БОЖЕТИЋИ

          -МЗ БЕЛА РЕКА

          -МЗ ЈАСЕНОВО

          -МЗ ДРАГЛИЦА

          -МЗ НЕГБИНА

          -МЗ НОВА ВАРОШ

                   За месне заједнице Акмачићи, Божетићи, Бела Река, Јасеново, Драглица и Негбина гласање ће се одржати у основним школама горе поменутих месних заједница, док ће се гласање за Месну заједницу Нова Варош одржати у Дому културе.

Позивају се грађани поменутих месних заједница да изађу на гласање и изјасне се о промени подручја постојећих месних заједница.

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Још чланака...


Страна 3 од 176

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?